đề thi học kì 1 môn toán

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ 14 đề ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1 Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn nhanh chóng nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

TOP 14 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 canh ty thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn lẹ kiến thiết đề ganh đua cuối học tập kì năm 2022 – 2023 mang đến học viên của tôi.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 môn toán

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán 1 bao hàm 10 đề ôn tập dượt, nằm trong 4 đề ganh đua sách Cánh diều, Chân trời phát minh, Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường, Cùng học tập nhằm cách tân và phát triển năng lượng, canh ty những em thích nghi với phương pháp rời khỏi đề ganh đua theo dõi sách mới nhất, nhằm ôn tập dượt thiệt chất lượng tốt mang đến kì ganh đua học tập kì 1 sắp tới đây. Mời thầy cô và những em chuyên chở miễn phí:

Đề ôn ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1 hoặc nhất

 • Đề ganh đua kì 1 môn Toán lớp một năm sách Cánh diều
 • Đề ganh đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống
 • Đề ganh đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo
 • Đề ganh đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học tập nhằm cách tân và phát triển năng lực
 • Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1
 • Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2
 • Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 3

Đề ganh đua kì 1 môn Toán lớp một năm sách Cánh diều

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2022 – 2023

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….
Trường Tiểu học………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 1
MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2022 – 2023
Thời gian: 35 phút (Không kể thời hạn phân phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7điểm)

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Câu 1

Câu 2: (1 điểm ) (M1) Viết số không đủ nhập dù trống rỗng :

a)

4

5

b)

5

7

Câu 3: Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước thành quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1)

a. ☐ + 4 = 7 (1 điểm )

A. 3
B. 0
C. 7
D. 2

b. 8…..9 (0,5 điểm)

A. >
B. <
C. =

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống

☐ 2+ 2= 4 ☐ 2 – 1 = 1

☐ 2 + 3 = 8 ☐ 4 – 2 = 3

Câu 5: (0.5 điểm) (M3) 5 + 0 – 1 = ?

A. 4
B. 5
C. 6

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Câu 6

Hình bên trên có…. khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1) nối với hình mến hợp

A. hình vuông

B. hình chữ nhật

Câu 7

Câu 7

Câu 7

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)

9 + 0 =

7 + 3 =

8 – 2 =

10 – 0 =

Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)

9 – 1 – 3 =………….

3 + 4 + 2 =………….

Câu 10: (1 điểm) (M3) Viết Phép tính mến phù hợp với hình vẽ:

Câu 10

Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….
CÁC TRƯỜNG NHÓM 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI – LỚP 1
MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số và phép tắc tính Số câu 3(1,2,3) 1(8) 1(4) 1(9) 1(5) 1(10) 5 3
Số điểm 3,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 5,0 3,0
Hình học tập và đo lường Số câu 1(7) 1(6) 2
Số điểm 1,0 1,0 2,0
Tổng Số câu 4 1 2 1 1 1 7 3
Số điểm 4,5 1,0 2,0 1,0 0,5 1,0 7 3

Đề ganh đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TH………….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 1
Năm học: 2022 – 2023

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Số học:Đọc, ghi chép, đối chiếu những số nhập phạm vi 10 Số câu 1 2 1 2 2
Số điểm 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0
Cộng, trừ nhập phạm vi 10 Số câu 1 1 1 2 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0
Viết phép tắc tính mến phù hợp với hình vẽ. Số câu 1 1
Số điểm 1,0 1,0
2. Hình học:Nhận dạng những hình, khối hình tiếp tục học tập. Số câu 1 1 1 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0
Tổng Số câu 1 2 3 1 1 2 5 5
Số điểm 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TH………………

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: TOÁN – LỚP 1
Thời gian: 40 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước thành quả đúng:

Câu 1: Các số nhỏ thêm hơn 8: (1 điểm) – M1

A. 4, 9, 6
B. 0, 4, 7
C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết ngược phép tắc tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2
B. 4
C. 6

Câu 3: Sắp xếp những số 3, 7, 2, 10 theo dõi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10
B. 7, 10, 2, 3
C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần thiết điền nhập phép tắc tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7
B. 8
C. 9

Câu 5: Hình nào là là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Câu 5

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh nhập số mến hợp? (1 điểm) – M1

Câu 6

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) – M1

Câu 7

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ……….. 10 + 0 – 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tắc tính tương thích nhập dù trống: (1 điểm) – M3

Câu 10

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Câu 6

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B C A B C
Điểm 1 1 1 1 1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh nhập số mến hợp? (1 điểm)

Câu 6

Câu 7: (1 điểm): Điền trúng từng số ghi 0,25 điểm

Câu 7

Câu 8: (1 điểm) Tính trúng thành quả từng phép tắc tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 – 5 = 5

Câu 9: Viết phép tắc tính tương thích nhập dù trống: (1 điểm)

Viết trúng phép tắc tính tương thích 4 + 3 = 7 ( 3 + 4 =7)

Viết trúng phép tắc tính, tính sai thành quả ( 0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

Câu 6

Đề ganh đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số tương thích nhập dù trống:

Bài 1

Bài 2 (2 điểm): Điền số tương thích nhập điểm chấm (theo mẫu):

Số Phép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

2 + …. = 6

6 – …. = 4

2, 7, 9

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số tương thích nhập điểm chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) Sắp xếp những số 5, 1, 7, 2 theo dõi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ sau đây đem từng nào hình tròn trụ, hình vuông vắn và hình chữ nhật?

Bài 5

Đáp án đề ganh đua kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

Số Phép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + 4 = 5

5 – 4 = 1

2, 4, 6

2 + 4 = 6

6 – 2 = 4

2, 7, 9

7 + 2 = 9

9 – 7 = 2

Xem thêm: Bí quyết soi cầu bạch thủ lô hôm nay siêu chính xác

Bài 3:

1 + 4 = 5 2 + 5 = 7 3 + 6 = 9
9 – 4 = 5 8 – 2 = 6 6 – 1 = 5

Bài 4:

a) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

b) Sắp xếp: 1, 2, 5, 7

Bài 5:

Hình vẽ đem 4 hình tròn trụ, 5 hình vuông vắn và 2 hình chữ nhật.

Đề ganh đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học tập nhằm cách tân và phát triển năng lực

Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán 1

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1
40%
Mức 2
40%
Mức 3
20%
Tổng

SỐ HỌC:

– Đếm, gọi, ghi chép, đối chiếu những số nhập phạm vi 10; trăng tròn.

– Phép nằm trong, phép tắc trừ nhập phạm vi 10; trăng tròn.

– Thực hành xử lý những yếu tố tương quan cho tới những phép tắc tính cộng; trừ (Nối phép tắc tính phù phù hợp với kết quả)

– Điền số tương thích nhập điểm trống rỗng.

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

4

4

2

10

Tổng

Số câu 2 2 1 10
Số điểm 4 4 2 10

Ma trận thắc mắc môn Toán 1 cuối học tập kì 1

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng Số câu Mức 1
(40%)
Mức 2
(40%)
Mức 3
(20%)
TỔNG
TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 2 2 1 5
(100%)
Câu số 1;2 3;4 5
Tổng Số điểm 4 4 2 10
(100%)
Tỉ lệ (40%) (40%) (20%)

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

PHÒNG GD & ĐT ………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN LỚP 1
(Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút)

Bài 1 (2 điểm): Khoanh nhập số mến hợp: (M1)

Bài 1

Bài 2: (2 điểm) Viết số tương thích nhập dù trống: (M1)

a.

0 3 5 8 10

b.

20 17 14 13 10

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính: (M2)

11 + 3 17 + 2 16 – 5 18 – 8

Bài 4 (2 điểm): Nối: (M2)

Bài 4

Bài 5 (2 điểm): Điền số tương thích nhập điểm trống: (M3)

a) 3 + ☐ = 15 b) 19 – ☐ = 12

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 1: Khoanh nhập số mến hợp: ( M1)

Bài 1

Bài 2: (2 điểm) Viết số tương thích nhập dù trống: ( M1)

a.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b.

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Bài 3: Học sinh tự động bịa đặt phép tắc tính rồi tính.

Bài 3

Bài 4:

Bài 4

Bài 5:

a) 3 + 12 = 15 b) 19 – 7 = 12

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1

Bài 1: (1 điểm) Viết số tương thích nhập điểm trống:

a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.

b/ 10; 9;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a/ 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..

10 – 3 =……… 8 – 6 – 0 = …….

b/

Đề ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a/ 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..

10 – 3 =……… 8 – 6 – 0 = …….

b/

Bài 4: (1 điểm) Đọc, ghi chép số?

năm nhị phụ thân …….. ………

……… ……… ……. 7 6

Bài 5: Điền vệt > < =: (1,5 điểm)

a/ 5 + 4 9 6 5 b/ 8 – 3 3 +5 7 – 2 3 + 3

Bài 6: (1 điểm)

Hình vẽ mặt mũi có:

Đề ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1

– Có………hình tam giác

– Có………hình vuông

Bài 7: (2 điểm) Viết phép tắc tính mến hợp:

Đề ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1

Có: 9 ngược bóng.

Cho: 3 ngược bóng.

Còn lại: …quả bóng?

Điền số và vệt tương thích và để được phép tắc tính đúng:

Đề ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2

1/Tính:

Đề ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1

2/ Tính: 6 + 2 = 9 – 5 = 4 + 3 – 6 =

7 – 3 = 10 + 0 = 3 – 2 + 8 = (1,5đ)

3/ Số?

Đề ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1

5/ Điền số và phép tắc tính tương thích nhập dù trống:

Có: 10 cây bút

Cho: 3 cây bút

Còn: ……..cây bút

6/ Điền số tương thích nhập điểm chấm.

Đề ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1

Có: ……………………..hình tam giác

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 3

Bài 1: (1 điểm)

a) Viết những số kể từ 0 cho tới 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Viết những số kể từ 10 cho tới 0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 2: (3 điểm) Tính:

a)

Bài 2

b) 6 + 2 = . . . . . . . . 6 + 2 + 2 = . . . . . . . .

10 + 0 = . . . . . . . . 10 – 5 – 3 = . . . . . . . .

8 – 3 = . . . . . . . . 4 + 3 – 2 = . . . . . . . .

5 – 2 = . . . . . . . . 9 – 4 + 5 = . . . . . . . .

Bài 3: Điền số nhập điểm trống rỗng (2 điểm)

4 + . . . = 10

. . . + 3 = 5

7 – . . . = 3

. . . – 5 = 0

9 = 5 + . . .

8 = . . . + 6

10 = 10 + . . .

10 = . . . + 7

Bài 4: Điền >, <, = (1 điểm)

7 + 2 2 + 7

3 + 4 10 – 5

9 – 3 6 + 2

4 + 4 4 – 4

Bài 5: (1 điểm)

a) Khoanh tròn trĩnh nhập số rộng lớn nhất: 5; 2; 8; 4; 7

b) Khoanh tròn trĩnh nhập số nhỏ xíu nhất: 8; 6; 9; 1; 3

Bài 6: (1 điểm)

Bài 6

Bài 7: (1 điểm)

Hình mặt mũi có:

– . . . . . . . . . . .. . . . . . . hình tam giác.

– . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . hình vuông

Bài 7

…..

Tài liệu vẫn còn đó, mời mọc chúng ta chuyên chở về nhằm coi tiếp

Cảm ơn chúng ta tiếp tục theo dõi dõi nội dung bài viết 14 đề ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1 Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhờ rằng nhằm lại comment và reviews ra mắt trang web với người xem nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: thu ăn măng trúc đông ăn giá