đặt chuông báo lúc 7 giờ sáng

90 MINUTES COUNTDOWN TIMER | Piano music \u0026 Alarm // Đếm ngược 90 phút | Nhạc piano triệu tập học tập bài
90 MINUTES COUNTDOWN TIMER | Piano music \u0026 Alarm // Đếm ngược 90 phút | Nhạc piano triệu tập học tập bài

Bạn đang xem: đặt chuông báo lúc 7 giờ sáng

Question

Updated on

16 Sep 2018

 • Vietnamese
 • English (US)
 • Vietnamese

Question about Vietnamese

How bởi you say this in Vietnamese? đặt điều báo thức nhập khi 7 giờ sáng sủa mai nhé nhập giờ anh như vậy nào

How bởi you say this in Vietnamese? đặt điều báo thức nhập khi 7 giờ sáng sủa mai nhé nhập giờ anh như vậy nào

Answers

Read more comments

 • Vietnamese

Please phối the alarm at 7 am tomorrow

0 likes

Highly-rated answerer

Xem thêm: the sight of his pale face brought

[News] Hey you! The one learning a language!

Do you know how to lớn improve your language skills❓ All you have to lớn bởi is have your writing corrected by a native speaker!
With HiNative, you can have your writing corrected by native speakers for miễn phí ✍️✨.

With HiNative, you can have your writing corrected by native speakers for miễn phí ✍️✨.

Sign up

Recommended Questions

 • How bởi you say this in Vietnamese? Fuck you
 • How bởi you say this in Vietnamese? mang lại de
 • How bởi you say this in Vietnamese? 加油
 • How bởi you say this in Vietnamese? rít chịt
 • How bởi you say this in Vietnamese? 跟班 作者: 一只酱 文案: 跟班好跟班妙,跟班暖床啊啊叫。 纪书是校霸裴烬身边一个乖巧的跟班。 他不能…

Topic Questions

 • How bởi you say this in English (US)? ( 식당에서 총4명인데 일행 1명만 늦게오는상황 손님:일행있는데 5분있다와요 #1.웨이트리스: 일행…
 • How bởi you say this in English (US)? 多くの日本人はカウンセリングに行くことを恥ずかしいと考えがちです。 そのために必要な人でもカウンセリングには行かないこと…
 • How bởi you say this in English (US)? 「彼が言ったことは正しかった。」を「He〜」
 • How bởi you say this in English (US)? keep the pen there whereon a book is laying does this sound …
 • How bởi you say this in English (US)? quels sont les horraires du cours?

Newest Questions

 • How bởi you say this in English (US)? estaban bien coordinados
 • How bởi you say this in English (US)? 進む
 • How bởi you say this in English (US)? Prerequisite
 • How bởi you say this in English (US)? 미세먼지 나쁨
 • How bởi you say this in English (US)? nadie sabe lo sợ que tiene asta que lo sợ pierde

Previous question/ Next question

Bạn đang được coi bài xích viết: How bởi you say “đặt báo thức nhập khi 7 giờ sáng sủa mai nhé nhập giờ anh như vậy nào” in Vietnamese?. tin tức được tạo nên vày Giáp Dục Toàn Cầu tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: xã hội việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất