Dân vận là nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin


Sáu phẩm chất cần có trong công vụ

Bạn đang xem: Dân vận là nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Dân vận" với bút danh XYZ ngày 15-10-1949 trên báo Haqiqat.

Trong bài viết dài 612 từ, hỏi đáp ngắn gọn, đã đề cập khá toàn diện những nguyên tắc cơ bản nhất của công tác vận động quần chúng của Đảng.

T6.120BH20thC483m20nC3B4ng20dC3A2n

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nông dân Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Tây Nguyên năm 1954. Ảnh: Tư liệu

Ami lần đầu tiên lưu ý bản chất của trạng thái; nêu cơ sở, tiền đề của công tác vận động quần chúng. Đây là nhà nước của dân, do dân, vì dân: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích cho con người. Bao nhiêu quyền thuộc về nhân dân. Công trình sửa chữa, xây dựng rơi trúng người. Sự nghiệp kháng chiến, kiến ​​quốc là việc của dân. Chính quyền từ xã đến trung ương đều do nhân dân bầu ra. Các đoàn thể từ trung ương đến xã đều do nhân dân tổ chức. Tóm lại, quyền lực và sức mạnh là ở nhân dân.”

Rồi các chú đặt câu hỏi và giải thích rõ: Dân vận là gì? Ai chịu trách nhiệm về quan hệ công chúng? Mọi người thế nào?

Nếu hiểu vận động quần chúng là vấn đề vận động quần chúng thì điều này chưa hoàn toàn rõ ràng. Bác Hồ giải thích: “Chủ nghĩa quân phiệt là động viên tất cả lực lượng của mọi người dân, không để sót một người dân nào, hợp thành một lực lượng để làm công việc của cả nước, công việc của Chính phủ và của đoàn thể. “.

Ami chỉ rõ các bước tiến hành công tác vận động quần chúng, đó là: Tìm mọi cách để quần chúng hiểu; phải bàn bạc, tham khảo ý kiến ​​và thực nghiệm của người dân; phải giám sát, giúp đỡ, khuyến khích thực hiện; khi mọi người làm xong, họ rút kinh nghiệm...

Ai chịu trách nhiệm về quan hệ công chúng? Theo Ami, đó là “tất cả các quan chức nhà nước, tất cả các đoàn thể và hội viên của tất cả các tổ chức nhân dân…”. Ami cũng cho rằng: “Các bạn đoàn viên hãy tự giác làm gương, làm gương trước nhân dân, giúp đỡ nhân dân trong vấn đề này”.

Còn con người thì sao? Bác nêu 6 đặc điểm cần có: “Trí nghĩ, mắt thấy, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Trí óc nghĩ, mắt thấy, tai nghe, chân đi là cái nhìn sâu sắc, nhận thức và hiểu biết của con người. Còn miệng nói, tay làm, đây là nêu gương đi đôi với hành, chứ không phải nói suông. Chỉ khi đó mọi người mới tin…

Xem thêm: Evan Le Là Ai - Và Vì Sao Evan Le Khiến Cả Nước Mỹ Điên Đảo

Rồi Bác kết luận: “Vận động quần chúng rất quan trọng. Các trường hợp Huy động quần chúng ít tệ hơn. Dân khôn thì việc gì cũng thành công”.

Vẫn giữ nguyên giá trị

Đọc lại bài “Dân vận” của Bác, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn những điều Bác nhắc nhở, những điều Bác khuyến cáo, bởi vận động quần chúng là mục tiêu và phương pháp vận động cách mạng, thực chất là thiết lập tình ruột thịt. giữa nhân dân, đảng với nhân dân. Tư duy và những chỉ đạo cụ thể của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là bài học lớn cho công tác dân vận trong môi trường mới.

Công tác vận động quần chúng ngày nay có điều kiện phải có chính quyền, có công cụ thông tin liên lạc mạnh, có mạng Internet... nhưng vẫn rất cần sự quan tâm, lắng nghe, bàn bạc của nhân dân. “Khéo vận động quần chúng” tức là giết quần chúng theo tính chất, sở thích của từng đối tượng, từng người. Vì vậy, việc thực hiện công tác vận động quần chúng công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, các dân tộc, tôn giáo... có nhiều mặt và phải hết sức nhuần nhuyễn cả về nội dung và phương thức.

Tiềm năng và nguồn lực của nhân dân còn rất lớn, muốn phát huy sức mạnh của nhân dân phải có đường lối, chính sách đúng đắn. Những chủ trương, đường lối đúng đắn cùng với sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có uy tín sâu rộng trong nhân dân.

Công tác vận động quần chúng phải luôn chăm lo thuyết phục, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện nền hành chính công khai minh bạch, giảm thủ tục rườm rà. Nếu mỗi cán bộ, công chức, viên chức thể hiện sự cầu thị, lắng nghe, tôn trọng, thông minh, nghĩa tình trong ứng xử, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân thì nhân dân sẽ ngày càng ứng xử khéo léo, dễ mến, đồng tình.

Thấu hiểu sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ, mọi chủ trương, văn bản, quyết sách của Đảng và Nhà nước luôn dựa trên lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Điểm mạnh của Đảng là ở chỗ gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn cố gắng phát huy tối đa năng lực của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “lắng nghe dân nói, dân lắng nghe”. lời nói của nhân dân”. nói dễ hiểu, dân hiểu, thuyết phục được dân”, nhằm tạo khối đại đoàn kết và không ngừng phát huy sức mạnh toàn dân.

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh; luôn được nhân dân yêu mến, nhân dân tín nhiệm, nhân dân giúp đỡ. Mối quan hệ quân dân trở thành mối quan hệ mẫu mực, được ví như máu thịt, như cá với nước; Đó là lời thề danh dự của người chiến sĩ cách mạng. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển dân sinh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều mô hình sáng tạo của toàn quân và Có các biện pháp: “Lập kế hoạch đi thực tế làm công tác vận động quần chúng”, chương trình “Hũ gạo vì người nghèo”, “Mái ấm cho người nghèo biên giới”. thế giới, biển đảo, “Hải quân Việt Nam” là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”... Những biện pháp thiết thực đó được triển khai, thực hiện bằng tình cảm, trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. binh lính. quân đội; Nó làm sáng ngời hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, là bằng chứng sống động của việc không ngừng thực hiện Nghị quyết ngày 03 tháng 6 năm 2013 “Về củng cố, đổi mới Đảng”. lãnh đạo công tác dân vận”. trong tình trạng mới”.

Bảo Ngọc (TH)

Xem thêm: Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga là ai? Tiểu sử của nàng hậu sau bê bối