đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Đặc điểm hoạt động và sinh hoạt của khí khổng ở thực vật CAM là: 

  Bạn đang xem: đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

  • A. chỉ ngỏ rời khỏi khi hoàng hít.    
  • B. Chỉ đóng góp vô thân thiết trưa.
  • C. đóng vô buổi ngày và ngỏ rời khỏi đêm hôm.   
  • D. đóng vô đêm hôm và ngỏ rời khỏi buổi ngày.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 50571

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: Tìm Hiểu Game Bài Super Bull Tại IWIN68

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Xem thêm: cách tính điểm trung bình môn cả năm

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Sự bú khoáng thụ động của tế bào dựa vào vào: 
 • Nguyên liệu được dùng vô trộn tối của quy trình quang quẻ thích hợp
 • Trong quy trình quang quẻ thích hợp của thực vật, trộn sáng sủa hỗ trợ mang đến trộn tối những sản phẩm: 
 • Oxi thải rời khỏi vô quy trình quang quẻ thích hợp với xuất xứ kể từ :
 • Khi nói tới quang quẻ thích hợp ở thực vật, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?I.
 • Phát biểu nào là tại đây sai khi nói tới trộn sáng sủa của quy trình quang quẻ hợp? 
 • Khi nói tới thực chất trộn sáng sủa của quy trình quang quẻ thích hợp, tuyên bố nào là tại đây đúng? 
 • Đối với quy trình quang quẻ thích hợp, nước với từng nào tầm quan trọng sau đây?(1) Nguyên liệu nhập cuộc thẳng vô phản xạ quang quẻ h�
 • Có từng nào tuyên bố sau đấy là đúng vào khi nói tới quang quẻ hợp?(1) Để dẫn đến được một phân tử C6H12O6 cần phải có sự tham lam
 • Pha tối của quang quẻ thích hợp của những group thực vật nào là chỉ ra mắt vô quy trình Canvin? 
 • Khi nói tới quang quẻ thích hợp ở thực vật C3 với từng nào tuyên bố đúng?(1) Thực vật C3 phân bổ đa phần ở vùng ôn đới và
 • Những cây nằm trong group thực vật C3 : 
 • Chu trình C3 thích nghi với những ĐK nào? 
 • Pha tối quang quẻ thích hợp ở những group thực vật đều nên trải qua quýt quy trình Canvin, những tuyên bố nào là đúng vào khi nói tới chu trìn
 • Khi nói tới quang quẻ thích hợp ở thực vật C4 với từng nào tuyên bố đúng?(1) Thực vật C4 phân bổ đa phần ở vùng nhiệt độ đới
 • Những cây nằm trong group thực vật C4 : 
 • Chu trình C4 thích nghi với những ĐK
 • Chu trình C4 thích nghi với những ĐK nào? 
 • Người tao phân biệt group thực vật C3 , C4 đa phần dựa vào 
 • Khi nói tới quy trình quang quẻ thích hợp ở thực vật, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?(1) Chu trình Canvin tồn bên trên ở từng lo�
 • Thực vật C4 với năng suất sinh học tập cao hơn nữa thực vật C3 vì 
 • Hô hấp sáng sủa là quy trình hô hấp: 
 • Sản phẩm quang quẻ thích hợp thứ nhất của quy trình Canvin
 • Chất tách thoát ra khỏi quy trình Canvin khởi điểm mang đến tổ hợp glucozo là: 
 • Nhóm thực vật nào là tại đây với năng suất sinh học tập cao nhất? 
 • Sản phẩm quang quẻ thích hợp thứ nhất của quy trình C4 là 
 • Đặc điểm hoạt động và sinh hoạt của khí khổng ở thực vật CAM là: 
 • Ý nào là sau đây ko đích với việc tương đương nhau thân thiết thực vật CAM và thực vật C4 khi thắt chặt và cố định CO2? 
 • Hạn hán sinh lí là:  
 • Trong ngày, tia xanh lơ, tia tím có tương đối nhiều vô khả năng chiếu sáng mặt mày trời vô khi nào là sau đây? 
 • Nhiệt phỏng tối ưu mang đến hầu như những loại thực vật tổ chức quang quẻ thích hợp là 
 • Khi nói tới tác động của những yếu tố nước ngoài cảnh cho tới quang quẻ thích hợp, câu với nội dung đích tại đây là: 
 • Năng suất kinh tế tài chính được đưa ra quyết định đa phần vì thế nhân tố nào là sau đây?          
 • Trong những phương án kinh nghiệm tại đây, phương án nào là với hiệu suất cao nhất nhằm thực hiện tăng diện tích S lá? 
 • Năng suất quang quẻ thích hợp bị sút giảm vì thế hoạt động và sinh hoạt nào là sau đây? 
 • Trong phát hành nông nghiệp lúc này tất cả chúng ta cần thiết vận dụng những phương án kinh nghiệm gì so với vùng khu đất thô hạn, nhi
 • Để xử lý hiện tượng ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên lúc này, cần thiết triệu tập vô những phương án nào là sau đây?I.
 • Trong những hoạt động và sinh hoạt : chỉ bảo vệ rừng và trồng cây tạo ra rừng.
 • Rừng là lá phổi xanh” của Trái Đất, vì vậy rất cần phải bảo đảm an toàn.
 • Các tiến độ của thở tế bào ra mắt bám theo trật tự động :  

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA