công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Diện tích xung quanh

Bạn đang xem: công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tư mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

2. Diện tích toàn phần

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 25 centimet , chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 12 centimet.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 12 = 960 \((cm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 \((cm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

960 + 375 x 2 = 1710 \((cm^2)\)

Ví dụ 2: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 7,6 dm , chiều rộng lớn 4,8 dm và độ cao 2,5 dm.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(7,6 + 4,8) x 2 x 2,5 = 62 \((dm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

7,6 x 4,8 = 36,48 \((dm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

62 + 36,48 x 2 = 134,96 \((dm^2)\)

Ví dụ 3: Một loại vỏ hộp bởi tôn (không với nắp) hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 30 centimet, chiều rộng lớn trăng tròn centimet ,

chiều cao 15 centimet. Tính diện tích S tôn dùng làm thực hiện loại vỏ hộp bại liệt. (không tính mép hàn)

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của loại vỏ hộp là:

( 30 x trăng tròn ) x 2 x 15 = 1500 \((cm^2)\)

Diện tích của lòng vỏ hộp là:

 30 x trăng tròn = 600 \((cm^2)\)

Diện tích tôn dùng làm thực hiện loại vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 \((cm^2)\)

Xem thêm: Kho sỉ giày sneaker đa dạng mẫu mã, giá chiết khấu cao

Đáp số: 2100 \((cm^2)\)

Ví dụ 4: Một  loại vỏ hộp hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm trăng tròn centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 10cm. Quý Khách Bình dán giấy má red color vô những mặt mày xung xung quanh và dán giấy má gold color vô nhị mặt mày lòng của vỏ hộp bại liệt (chỉ dán mặt mày ngoài). Hỏi diện tích S giấy má màu sắc nào là to hơn và to hơn từng nào xăng – ti -mét vuông?

Hướng dẫn:

Diện tích giấy  gold color, tức diện tích S 2 lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(20 x 15) x 2 = 600 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ tía, tức diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( trăng tròn + 15) x 2 x 10 = 700 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ tía rộng lớn hơn diện tích giấy  gold color là:

700 – 600 = 100  \((cm^2)\)

Ví dụ 5: Một hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 420 \(cm^2\) và với độ cao là 7cm.

Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bại liệt.

Hướng dẫn:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi chu vi lòng nhân với độ cao nên

chu vi đáy  của hình vỏ hộp chữ nhật bởi diện tích S xung xung quanh phân chia mang đến độ cao, tớ có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

C. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 4/5 m , chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 centimet.

Bài 2. Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp bởi bìa hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 25 centimet , chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet.

Tính diện tích S bài bác dùng làm thực hiện một chiếc vỏ hộp bại liệt. (không tính mép dán)

Bài 3. Một căn chống hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tớ ham muốn quét tước vôi vô những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống bại liệt. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là

bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ bởi 8 mét vuông. (chỉ quét tước phía bên trong phòng)

Bài 4. Một viên gạch ốp hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 centimet.

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của diện tích S toàn phần của khối gạch ốp dạng

hình vỏ hộp chữ nhật bởi 6 viên gạch ốp xếp trở nên.

Bài 5. Một xí nghiệp sản xuất thực hiện bánh nhớ dùng 30 000 cái vỏ hộp bởi bìa cứng nhằm đựng bánh. Hộp với lòng là một trong hình vuông vắn cạnh 25cm và cao 6cm. Hỏi cần thiết từng nào mét vuông bìa nhằm thực hiện đầy đủ số vỏ hộp kể bên trên, hiểu được những mép cấp dán vỏ hộp cướp khoảng chừng \(8 \over 100\) diện tích bại liệt sẽ tiến hành số mét vuông bìa cứng cần thiết nhằm thực hiện vỏ hộp bánh. Sau bại liệt tính diện tích S cần thiết nhằm thực hiện 30 000 vỏ hộp như vậy.

Học sinh học thêm thắt các bài giảng tuần 21 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên usguide.org.vn để hiểu ngầm bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 21

Xem thêm: nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn