công thức phân tử của toluen là

Câu hỏi:

18/06/2019 27,001

Bạn đang xem: công thức phân tử của toluen là

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thuốc nổ TNT được pha chế thẳng kể từ

A. benzen

B. metyl benzen

C. vinyl benzen

D. p-xilen.

Câu 2:

Hỗn hợp ý khí X bao gồm 0,1 mol C2H2 ; 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol H2. Đun giá buốt X với xúc tác Ni, sau đó 1 thời hạn chiếm được lếu láo hợp ý khí Y sở hữu tỉ khối đối với H2 vì thế 11. Hỗn hợp ý Y phản xạ tối nhiều với a mol Br2 nhập hỗn hợp. Giá trị của a là

A.0,1

B. 0,2

C. 0,4

D. 0,3

Câu 3:

Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp KMnO4 Lúc đun nóng?

A. benzen

B. toluen

C.  propan

Xem thêm: trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội

D. metan

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn ankybenzen X chiếm được 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A.C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 5:

Chất nào là tại đây sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ trùng khớp tạp polime?

A. benzen

B. toluen

C.  propan

D. stiren

Câu 6:

Cho benzen + Cl2 (as) tớ chiếm được dẫn xuất clo A. Vậy A là:

A.C6H5Cl

B.p-C6H4Cl2

C.C6H6Cl6

D.m-C6H4Cl2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK