column là gì

Đôi Lúc, nhập Excel, tất cả chúng ta tiếp tục rất nhiều lần lầm lẫn thân thiết 2 hàm COLUMN và COLUMNS, vậy làm thế nào nhằm phân biệt được bọn chúng không giống nhau như thế nào?

Bạn đang xem: column là gì

1/ Chức năng:

  • Hàm COLUMNS: Cho đi ra số cột nhập một vùng tài liệu mang đến trước.
  • Hàm COLUMN: Cho đi ra số trật tự cột của một dù nhập Excel tính kể từ cột thứ nhất là cột A của bảng tính Excel.

2/ Cú pháp:

  • Hàm COLUMNS: =COLUMNS(array) với array là vùng dữ  liệu mang đến trước.
  • Hàm COLUMN: =COLUMN[reference] với reference là dù tham lam chiếu.

3/ Ví dụ:

Cho bảng tài liệu sau:

  • Hàm COLUMNS, người sử dụng công thức: =COLUMNS(B4:D36), được sản phẩm như sau.

  • Hàm COLUMN, với dù tham lam chiếu là dù C8, người sử dụng công thức: =COLUMN(C8)

Xem thêm: đại học xã hội và nhân văn tphcm

Một số nội dung bài viết rất có thể chúng ta quan lại tâm

Bài tập luyện chỉ dẫn dùng phối hợp hàm IF với một trong những hàm nhập Excel

Hướng dẫn giải bài bác tập luyện Excel với hàm IF và hàm RANK

Hàm COUNTBLANK, chỉ dẫn dùng hàm countblank nhập Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm DAYS360 nhập Excel

Xem thêm: tình yêu quê hương đất nước là gì