Cơ cấu tổ chức là gì? Bàn luận về cơ cấu tổ chức theo quan điểm của Drucker


Thân chủ: Thưa luật sư, cơ cấu tổ chức là gì, ông thảo luận về cơ cấu tổ chức theo quan điểm của Drucker như thế nào?

Bạn đang xem: Cơ cấu tổ chức là gì? Bàn luận về cơ cấu tổ chức theo quan điểm của Drucker

Cảm ơn bạn từ tận đáy lòng của chúng tôi!

Trả lời:

1. Khái niệm cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức được hiểu là một hệ thống các mối quan hệ chính thức vừa độc lập vừa phụ thuộc trong tổ chức thể hiện rõ ràng ai làm gì trong tổ chức và mối quan hệ của chúng với các nhiệm vụ khác như thế nào để tạo nên sự hợp tác nhịp nhàng nhằm đạt được mục tiêu. Của tổ chức.

Cơ cấu tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh.

– Cung cấp sự phân quyền rõ ràng, cụ thể và chính xác.

- Đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.

- Đảm bảo tính cân đối và hiệu quả.

- Quản lý và kiểm soát các hoạt động của tổ chức.

Cơ cấu tổ chức cần nêu rõ trách nhiệm của các nhân viên và điều phối các nhiệm vụ khác nhau trong tổ chức để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

Đối với nghiên cứu của ông Drucker. Cơ cấu tổ chức chiếm một vị trí quan trọng trong lý thuyết quản lý của ông.

Ông Drucker đã phân tích cơ cấu tổ chức theo chức năng của Fayol, tổ chức phi tập trung cấp liên bang của Strong do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ thành lập vào những năm 1960, đồng thời áp dụng nhiều thí nghiệm đưa ra một số cách giải thích độc đáo.

Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu cơ cấu tổ chức theo Drucker ở các khía cạnh sau.

2. Điều kiện cần thiết của cơ cấu tổ chức

Theo ông Drucker, một cơ cấu tổ chức hợp lý cần có 7 điều kiện sau:

– Điều kiện thứ nhất: Độ chính xác;

– Điều kiện thứ hai: Kinh tế;

– Điều kiện thứ ba: Có chí hướng tới tương lai;

– Điều kiện thứ tư: Hiểu rõ bổn phận và bổn phận chung của mình;

– Điều kiện thứ năm: Quyết định;

– Điều kiện thứ hai: Tính liên tục và khả năng thích ứng;

Điều kiện thứ bảy: Thường trụ và tự đổi mới.

Các điều kiện trên có thể được sử dụng cho bất kỳ cơ cấu tổ chức nào. Vì những điều kiện này trái ngược nhau nên không có cơ cấu tổ chức nào có thể đáp ứng đầy đủ chúng. Do đó, để tổ chức hoạt động thành công và tiếp tục mãi mãi, cần phải cung cấp các điều kiện này ở một mức độ nhất định.

Các nhà thiết kế tổ chức phải hiểu và học cách áp dụng những nguyên tắc này để đạt được sự hài hòa, thay thế và cân bằng giúp duy trì hoạt động bình thường của tổ chức.

Các loại cơ cấu tổ chức Theo ông Drucker, đã có 5 loại cơ cấu tổ chức dựa trên 3 nguyên tắc thiết kế tổ chức khác nhau.Drucker trong các phần tiếp theo.

3. Loại cơ cấu tổ chức thứ nhất

Loại cấu trúc này là "nhiệm vụ và định hướng công việc".

Đây là cơ cấu tổ chức chức năng và cơ cấu tổ chức bộ đội đặc công.

Cơ cấu tổ chức theo chức năng là cơ cấu được xây dựng theo các giai đoạn của quá trình làm việc và các mối quan hệ giữa các kỹ năng khác nhau.

Xem thêm: Đen Vâu, anh công nhân vệ sinh trở thành hot rapper

- Đặc điểm đầu tiên của nó là tính chính xác, nhưng dễ dẫn đến coi trọng tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệp vụ, coi trọng lợi ích cá nhân bộ phận, khó dung hòa với lợi ích toàn tổ chức.

– Đặc điểm thứ hai là bền, nhưng không có lợi cho việc nắm vững cái mới cho tương lai và phát triển tài năng quản lý, nên khó thích ứng với hoàn cảnh thay đổi.

- Đặc điểm thứ ba là khi quy mô của tổ chức không lớn thì chỉ cần thông qua một số cấp lãnh đạo ở cấp thị trường để đảm bảo cho tổ chức hoạt động thông suốt và đạt yêu cầu kinh tế; tuy nhiên, nếu tổ chức rất lớn và phức tạp, việc chia sẻ thông tin trong tổ chức trở nên khó khăn. Đồng thời dễ gây xung đột giữa các bộ phận, tạo vương quốc độc lập, giảm hiệu quả công việc, tốn nhiều công sức để duy trì hoạt động của tổ chức, rất tốn kém.

Cuối cùng, nó phù hợp với công việc thao túng, không thích hợp với công việc quản lý cấp cao và sáng tạo. Áp dụng cơ cấu tổ chức chức năng cho quản lý cấp cao sẽ dẫn đến tình trạng mỗi thành viên trong đội ngũ quản lý đi theo con đường riêng của họ, khiến quản lý cấp cao trở nên vô nghĩa.

Tóm lại, ông Drucker cho rằng cơ cấu tổ chức theo chức năng chỉ phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, sản phẩm đơn lẻ, điều kiện bên ngoài không thay đổi nhiều; không phù hợp với các doanh nghiệp lớn, thường xuyên trong tình trạng năng động, sản phẩm đa dạng, hoạt động phức tạp.

Lực lượng đặc nhiệm là một nhóm người được thành lập để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Những người này được thu hút từ các khu vực khác nhau của tổ chức để làm việc cùng nhau nhằm hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể, nhưng trình độ học vấn và kỹ năng của họ không giống nhau. Đặc điểm đầu tiên của nó là cực kỳ linh hoạt và khả năng thích ứng. Đặc điểm thứ hai là nó cần một mục tiêu rõ ràng và chính xác. Đặc điểm thứ ba là nó đòi hỏi phải thường xuyên chú ý đến việc tự quản lý, bao gồm cả việc điều chỉnh và phối hợp các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm. Cuối cùng, nó bị giới hạn bởi quy mô. Khi các thành viên nhỏ thì công việc rất tốt, nhưng khi quy mô rất lớn thì khó điều tiết. Nó phù hợp với công việc quản lý và sáng tạo cấp cao, nhưng đối với phần lớn công việc chuyên môn, nó chỉ có thể là một sự bổ sung cần thiết.

4. Loại cơ cấu tổ chức thứ hai

Loại "Thiết kế định hướng kết quả cho cơ cấu tổ chức: Chủ nghĩa liên bang và bán tập trung hóa".

Một công ty thực hành phân cấp liên bang có nghĩa là các đơn vị cấp dưới của nó đều là các doanh nghiệp nhỏ tự quản. Họ đều có cơ cấu quản lý riêng, chịu trách nhiệm về hoạt động của mình và đóng góp vào hoạt động kinh doanh chung của công ty.

Đây là một cơ cấu tổ chức được sử dụng rộng rãi. Mặc dù cấu trúc này có nhiều ưu điểm nhưng vẫn cần phải đáp ứng một số điều kiện để nó hoạt động hiệu quả.

Thứ nhất, cần quản lý tốt vấn đề phân định thẩm quyền giữa cấp trên và đơn vị tự quản. Theo Drucker, quản lý cấp cao của doanh nghiệp phải duy trì sức mạnh cao nhất trong 3 lĩnh vực sau:

- Quyết định các vấn đề kỹ thuật, thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp;

- Hiểu biết cơ bản về giá trị, uy tín và nguyên tắc của công ty;

- Quyền phân bổ vốn và các nguồn lực quan trọng, quyền bổ nhiệm nhân sự quan trọng.

Tóm lại, ban lãnh đạo cấp cao nên tập trung tinh thần và sức lực vào định hướng, chiến lược, mục tiêu và các quyết định quan trọng mà không phải lo lắng về công việc hàng ngày.

Thứ hai, cần xây dựng chế độ kiểm tra và tiêu chí đánh giá thống nhất.

Thứ ba, trong khi trao quyền tự chủ lớn nhất cho đơn vị tự quản thì phải chịu trách nhiệm ở mức cao nhất. Điều này đòi hỏi trưởng bộ phận phải hiểu rõ thị trường sản phẩm, tiềm năng, cơ hội và thách thức của bộ phận đó. Đồng thời, điều quan trọng là phải xem xét ban lãnh đạo cao nhất của công ty đang tìm kiếm điều gì, bởi vì họ nên coi mình là một phần của công ty nói chung chứ không phải là người đứng đầu một bộ phận độc lập.

Cuối cùng, các đơn vị tự quản tạo nên sự phân quyền liên bang cần có một số điều kiện cơ bản như có sản phẩm và thị trường riêng, có kết quả và trách nhiệm rõ ràng, có khả năng tự thu lợi nhuận, đóng góp vào lợi nhuận chung của công ty đủ lớn để hỗ trợ công việc quản lý của mình. . Tóm lại, liên bang lý tưởng giống như một nhà máy hoàn chỉnh.

Một cơ cấu tổ chức khác là bán tập trung. Một tính năng đặc trưng của loại hình này là công ty con tương tự như một thực thể tự quản, nhưng không phải là một thực thể tự quản thực sự. Họ có cơ cấu quản lý riêng, hầu như chịu trách nhiệm về các khoản lỗ và lãi, định giá dựa trên các quyết định nội bộ thay vì các mệnh lệnh của thị trường và sử dụng giá đó để tính toán lợi nhuận và giao dịch nội bộ. Cơ cấu tổ chức này phù hợp với các công ty hóa chất, công ty gang thép, v.v., nghĩa là các công ty có quy mô tương đối lớn, quy mô tương đối phức tạp, có sản phẩm đơn lẻ và có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng trong tương lai.lĩnh vực.

5. Loại cơ cấu tổ chức thứ ba

Loại cơ cấu tổ chức thứ ba mà tôi muốn đề cập theo quan điểm của Drucker là “Lấy quan hệ làm trung tâm, tức là tổ chức có hệ thống”.

Có thể nói, tổ chức có hệ thống là sự tiếp nối của tổ chức nhóm công tác đặc biệt. Một nhóm làm việc đặc biệt được tổ chức bởi một số người, trong khi một tổ chức có hệ thống là một cấu trúc rất lớn được hình thành bởi nhiều tổ chức cực kỳ lớn. Mỗi tổ chức tham gia vào hệ thống này là một đơn vị độc lập chịu sự kiểm soát trực tiếp của tổ chức trung tâm, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ nhất định hoặc chỉ thiết lập quan hệ pháp lý với tổ chức trung tâm bằng hợp đồng mà không chịu sự kiểm soát của tổ chức trung tâm, đôi khi phải mất vĩnh viễn chức vụ không thay đổi, có khi ở các giai đoạn khác nhau của kế hoạch. đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, có khi trở thành thành viên thường trực của tổ chức.. hệ thống tổ chức, có khi chỉ để thực hiện một nhiệm vụ nào đó phát sinh liên quan đến tổ chức hệ thống.

Việc áp dụng một tổ chức theo hệ thống trước hết đòi hỏi phải có sự hiểu biết rõ ràng về các mục tiêu của toàn bộ tổ chức. Mục đích của từng đơn vị thành viên trong hệ thống là cơ sở để hình thành mục đích của toàn bộ tổ chức. Đơn vị tổ chức phải có hiểu biết sâu sắc về mục tiêu của tổ chức, phấn đấu vì mục tiêu và mục tiêu chung của tổ chức. Nhờ vậy, tổ chức mới có thể phát huy hết tác dụng.

Việc triển khai tổ chức hệ thống cũng đòi hỏi mỗi thành viên trong hệ thống, đặc biệt là thành viên trong bộ máy quản lý phải có trách nhiệm chia sẻ thông tin, mỗi người phải hiểu rõ sứ mệnh, mục tiêu của hệ thống và chiến lược của hệ thống. Đồng thời, các tổ chức lớn nên hiểu các câu hỏi và vấn đề của họ, tôn trọng các khuyến nghị của họ và giải quyết chúng. Nó cũng yêu cầu mỗi thành viên của hệ thống đảm nhận trách nhiệm quản lý cấp cao. Cần làm rõ chúng, hiểu rõ vị trí, vai trò của chúng trong toàn doanh nghiệp, toàn tổ chức, mối quan hệ giữa các bộ phận với nhân viên để đạt được kết quả cuối cùng. Điều này có nghĩa là họ cần phải hiểu toàn bộ hệ thống.

Ngoài ra, Drucker đã nghiên cứu chi tiết cấu trúc, nhiệm vụ và chức năng của quản lý cấp cao, làm cho lý thuyết quản lý của ông trở nên toàn diện hơn. Với tư cách là đại diện của trường phái kinh nghiệm, ông Drucker đã nói ngay từ đầu cuốn sách: “Chúng tôi rút ra những thành tựu của quản lý từ điểm cao nhất. Nhiệm vụ của các nhà quản lý hiện đại là đảm bảo rằng các tổ chức trong xã hội hoạt động hiệu quả cho nền kinh tế, xã hội và cá nhân.

Trên đây là nội dung do Công ty Luật Minh Khuê sưu tầm và biên soạn. Nếu còn thắc mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162 được trả lời

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của bạn!

Trân trọng./.

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và Biên soạn).

Xem thêm: Giá cả là gì?