Chủ nghĩa tư bản độc quyền (Monopoly Capitalism) là gì?


chủ nghĩa tư bản độc quyền

chủ nghĩa tư bản độc quyền nó bằng tiếng Anh chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Bạn đang xem: Chủ nghĩa tư bản độc quyền (Monopoly Capitalism) là gì?

Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh phát triển khi xuất hiện các tổ chức độc quyền ở một mức độ nào đó. Lúc đầu, tư bản độc quyền chỉ tồn tại trong một số ngành, một số lĩnh vực của nền kinh tế. Hơn nữa, sức mạnh kinh tế của các công ty độc quyền không lớn.

Nhưng càng về sau, sức mạnh của các tổ chức độc quyền tăng lên nhanh chóng và dần dần chiếm địa vị thống trị trong toàn bộ nền kinh tế. Chủ nghĩa tư bản bước sang một giai đoạn phát triển mới - chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Về bản chất, chủ nghĩa tư bản độc quyền là một nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa tư bản.

chủ nghĩa tư bản độc quyền đó là chủ nghĩa tư bản trong đó các tổ chức tư bản độc quyền tồn tại ở hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế và chi phối sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.

Nếu như trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, sự phân hóa giữa các nhà tư bản chưa thực sự sâu sắc thì quy luật chi phối của thời kỳ này là quy luật lợi nhuận bình quân, còn ở chủ nghĩa tư bản độc quyền quy luật chi phối là quy luật lợi nhuận độc quyền.

Chủ nghĩa tư bản độc quyền ra đời vẫn không làm thay đổi bản chất của chủ nghĩa tư bản. Bản thân quy luật lợi nhuận độc quyền chỉ là một hình thức biến đổi của quy luật giá trị thặng dư.

Nguyên nhân hình thành tư bản độc quyền

Theo Lênin, “cạnh tranh tự do làm nảy sinh tập trung sản xuất và khi sự tập trung sản xuất này phát triển đến một mức độ nhất định thì dẫn đến độc quyền”. Độc quyền hay chủ nghĩa tư bản độc quyền là cơ sở của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Việc hình thành tư bản độc quyền liên quan đến các nguyên nhân chủ yếu sau:

- MộtSự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã dẫn đến sự hình thành các khu vực sản xuất mới, là những khu vực có mức độ tích tụ cao ngay từ đầu. Đây là những xí nghiệp lớn đòi hỏi những hình thức tổ chức kinh tế mới.

- Hai, cạnh tranh tự do một mặt buộc các nhà tư bản phải cải tiến kỹ thuật, tăng quy mô tích tụ; mặt khác, nó dẫn đến nhiều doanh nghiệp nhỏ có kỹ năng kỹ thuật kém hoặc bị các đối thủ mạnh hơn thôn tính hoặc liên kết với nhau để duy trì tính cạnh tranh.

Như vậy, một số xí nghiệp tư bản lớn ra đời, chiếm địa vị thống trị trong một hoặc một số ngành.

- Là ba, khủng hoảng kinh tế làm phá sản nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ; một số người sống sót đã phải nâng cấp máy móc để thoát khỏi khủng hoảng, từ đó thúc đẩy quá trình tập trung hóa sản xuất. Tín dụng tư bản chủ nghĩa được mở rộng và trở thành công cụ đắc lực thúc đẩy tập trung sản xuất.

- Bốn giờ rồi.các doanh nghiệp lớn, các công ty có tiềm lực kinh tế mạnh tiếp tục cạnh tranh với nhau ngày càng gay gắt, thành bại khó phân biệt nên nảy sinh xu hướng thỏa hiệp, từ đó hình thành các tổ chức độc quyền.

Đặc điểm kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền

Có thể tóm tắt một số đặc điểm kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền như sau:

Tập trung sản xuất và thống trị của các tổ chức độc quyền

Tích tụ và sản xuất tập trung cao dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền.

Xem thêm: Trí huệ là gì?

tổ chức độc quyền Việc tập trung một phần lớn (thậm chí toàn bộ) sản lượng công nghiệp vào tay mình là sự liên minh giữa các nhà tư bản lớn, giúp họ có thể tác động quyết định đến sản xuất và lưu thông công nghiệp.

vốn tài chính

Tích tụ và tập trung vốn trong ngân hàng dẫn đến hình thành độc quyền ngân hàng. Ngân hàng hiện nay nắm giữ phần lớn vốn tiền tệ trong xã hội, trở thành lực lượng vạn năng điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các tổ chức độc quyền ngân hàng cho vay và nhận số tiền lớn từ các tổ chức độc quyền công nghiệp trong một thời gian dài nên lợi ích đan xen, hai bên quan tâm đến hoạt động của nhau, tìm cách thâm nhập vào nhau.

Từ đó, một loại tư bản mới được hình thành. vốn tài chính. Tư bản tài chính là sự xâm nhập và kết hợp giữa tư bản độc quyền trong ngân hàng và tư bản độc quyền trong công nghiệp.

xuất khẩu vốn

Xuất khẩu hàng hóa đưa hàng hóa ra nước ngoài nhằm thực hiện giá trị và giá trị thặng dư, còn xuất khẩu tư bản xuất khẩu giá trị ra nước ngoài nhằm mục đích hấp thụ giá trị (đầu tư tư bản nước ngoài).

Theo hình thức đầu tư, xuất khẩu tư bản có thể chia thành xuất khẩu tư bản trực tiếp và xuất khẩu tư bản gián tiếp. Xuất khẩu vốn trực tiếp là đưa vốn trực tiếp ra nước ngoài để kinh doanh thu lợi nhuận cao. Xuất khẩu vốn gián tiếp là cho vay kiếm lời.

Sự phân chia kinh tế của thế giới giữa các công ty độc quyền quốc tế

Sự gia tăng khối lượng xuất khẩu tư bản và mở rộng phạm vi của nó tất yếu dẫn đến sự phân chia thế giới về kinh tế, tức là sự phân chia khu vực đầu tư tư bản, phân chia thị trường thế giới giữa các định chế độc quyền. Cuộc tranh giành thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu và khu vực đầu tư sinh lời cao ở nước ngoài ngày càng gay gắt.

Mâu thuẫn trên thế giới quốc tế giữa các tổ chức độc quyền có thế lực kinh tế lớn dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa chúng, tất yếu dẫn đến xu hướng thỏa hiệp, ký kết các hiệp định nhằm củng cố vị thế độc quyền của chúng trên những lĩnh vực, thị trường nhất định. Kể từ đó, các liên đoàn độc quyền quốc tế và các tập đoàn xuyên quốc gia đã xuất hiện.

Sự phân chia lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc trên thế giới

Chủ nghĩa đế quốc là một đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền biểu hiện qua sự xâm lược của ngoại bang, biến các nước này thành hệ thống thuộc địa của các cường quốc nhằm đáp ứng nhu cầu lợi nhuận độc quyền của nước ngoài bằng văn bản sở hữu.

Khi đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, tư bản độc quyền không chỉ thu được lợi nhuận độc quyền mà còn thu được cả “lợi nhuận độc quyền” do những điều kiện thuận lợi mà trong nước không có được như nguyên vật liệu rẻ hoặc miễn phí, nhân công rẻ...

Vì vậy, luôn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty độc quyền thuộc các quốc gia khác nhau. Điều này cần có sự can thiệp của chính phủ để giúp các nhà độc quyền của nước họ cạnh tranh trên thị trường và môi trường đầu tư để kiếm siêu lợi nhuận độc quyền ở nước ngoài.

Sự can thiệp của nhà nước đó đã biến nó thành một nước đế quốc. Như vậy, chủ nghĩa đế quốc là sự kết hợp giữa nhu cầu bành trướng đối ngoại, thống trị của tư bản độc quyền với đường lối hiếu chiến của nhà nước.

(Tham khảo: Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Chính trị Quốc gia)

Xem thêm: Ông Hoàng Bảy là ai ? Đi lễ đền Quan Hoàng Bảy cầu gì?