cách tính số ngày trong excel

Đôi Khi, nhập quy trình thao tác làm việc với tài liệu tháng ngày ở nhập Excel, tất cả chúng ta cần thiết tính khoảng chừng thời hạn thân thích nhì thời gian. Bài ghi chép này Học Excel Online tiếp tục share mang lại chúng ta về sự việc dùng hàm DATEDIF kết phù hợp với một số ít kí thuật không giống nhằm đạt được thành phẩm này. trước hết là bảng tính Excel Online của tất cả chúng ta đang được chứa chấp đa số những vấn đề về nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay.

Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Bạn đang xem: cách tính số ngày trong excel

Trong đó:

 • Start_date: Là tháng ngày trước tiên hoặc ngày chính thức của một khoảng chừng thời hạn đang được mang lại.
 • End_date: Là ngày sau cuối hoặc ngày kết thúc giục khoảng chừng thời hạn.
 • Unit: Là độ quý hiếm vấn đề mong muốn trả về.

Giả sử tất cả chúng ta đem 2 mốc thời hạn là 7/14/2010 10:35:156/9/2015 15:30:00 được lưu ở theo lần lượt dù A2B2.

Dưới đó là những ví dụ rõ ràng nhằm chúng ta hiểu rộng lớn về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ thân thích nhì thời gian nhập Excel vị hàm datedif

Để tính số giờ thân thích nhì thời gian bên trên tất cả chúng ta dùng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24)

và cảm nhận được thành phẩm là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Xem thêm: Tổng hợp ý những kỹ năng và kiến thức về Excel nâng cao

Tính số phút nhì thời gian nhập Excel với hàm datedif

Để tính số phút thân thích nhì thời gian bên trên tất cả chúng ta dùng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và cảm nhận được thành phẩm là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây thân thích nhì thời gian nhập Excel

Để tính số giây thân thích nhì thời gian bên trên tất cả chúng ta dùng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và cảm nhận được thành phẩm là 154760085

Xem thêm: Cách Cộng trừ thời hạn nhập Excel

Tính thời gian thân thích nhì thời gian nhập Excel

Để tính thời gian thân thích nhì thời gian bên trên tất cả chúng ta dùng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và cảm nhận được thành phẩm là 4

Xem thêm: Cách nằm trong trừ ngày, mon, năm nhập Excel

Tính số mon thân thích nhì thời gian nhập Excel

Để tính số mon thân thích nhì thời gian bên trên tất cả chúng ta dùng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và cảm nhận được thành phẩm là 58

Xem thêm: Cách nằm trong ngày, cơ hội nằm trong mon rong Excel

Tính số ngày thân thích nhì thời gian nhập Excel với hàm datedif

Để tính số ngày thân thích nhì thời gian bên trên tất cả chúng ta sử dụng hàm datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và cảm nhận được thành phẩm là 1791

Trước Khi share một công thức tổng quát lác mang lại từng tình huống chúng ta cũng có thể nghĩ về cho tới, van nài hãy share nội dung bài viết này, sự share là mối cung cấp khuyến khích lớn số 1 nhằm trang web nối tiếp những nội dung bài viết thế này

Tính thời hạn tổ hợp đi ra năm, mon, giờ, phút, giây thân thích 2 thời gian hàm datedif

Chúng tao người sử dụng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" mon ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và cảm nhận được thành phẩm như khao khát muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định hình thời gian

Để dùng hàm TEXT, tất cả chúng ta hãy thích nghi với cùng 1 số quy ước định hình của hàm này.
Cú pháp của hàm TEXT như sau:
=TEXT(<giá trị cần thiết ấn định dạng>, <định dạng>)
Tham số loại nhất rõ nét rồi, tất cả chúng ta mong muốn định hình gì thì tất cả chúng ta tiếp tục mang lại nhập bại liệt. Tham số thứ hai là tất cả chúng ta mong muốn định hình ra sao, nhập bài xích này, tất cả chúng ta mong muốn định hình thời hạn. Vậy nên tất cả chúng ta tiếp tục xem thêm một số ít ví dụ sau đây:
 1. Tính số giờ thân thích 2 thời điểm:
  =TEXT(B2-A2,"h")
 2. Tính giờ và phút thân thích 2 thời điểm:
  = TEXT(B2-A2,"h:mm")
 3. Tính giờ, phút và giây thân thích 2 thời điểm
  =TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")
  
  

Để chúng ta hiểu rộng lớn về hàm Dateif, bản thân tiếp tục hỗ trợ cho mình thêm 1 ví dụ nữa nhé!

Xem thêm: trường đại học xã hội và nhân văn

Tính số ngày từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày thân thích 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc giục, tất cả chúng ta đem 2 thủ tục như sau:

Cách 1: Dùng quy tắc trừ thẳng thân thích 2 mốc ngày: Ngày kết thúc giục – Ngày bắt đầu

Kết trái khoáy tương tự như tại ô C2 nhập hình bên trên.

Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc giục, "d")

Ký hiệu “d” đại diện mang lại Ngày (Day)

Ta thấy thành phẩm của cả hai cơ hội tính đều đều bằng nhau.

Tính số tuần thân thích nhì ngày

Bản thân thích hàm DATEDIF ko có đơn vị tính là Tuần, tuy nhiên dựa vào đặc điểm: một tuần luôn luôn đem 7 ngày, do đó tao rất có thể thực hiện như sau:

Lấy thành phẩm hàm DATEDIF theo dõi ngày phân chia mang lại số 7

Công thức tại ô D2 mang lại tất cả chúng ta thành phẩm tính theo dõi số tuần thân thích nhì ngày: Từ ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo dõi tròn trặn số tuần (đủ tuần), tất cả chúng ta tiếp tục dùng hàm vô hiệu hóa phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Xem thêm: Cách mò mẫm phần nguyên vẹn của quy tắc phân chia với hàm QUOTIENT và hàm INT

Tính số mon thân thích nhì ngày

Để tính số mon, tất cả chúng ta dùng thông số “m” nhập hàm DATEDIF như sau:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc giục, “m”)

Số tháng được tính nhập hàm DATEDIF trên lý lẽ tròn trặn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh nghiêng số mon.

Tính số năm giữa nhì ngày

Để tính số mon, tất cả chúng ta dùng thông số “y” nhập hàm DATEDIF như sau:

Tại ô F2 người sử dụng công thức xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc giục, “y”)

Số năm được tính nhập hàm DATEDIF được tính bên trên nguyên vẹn tắc đủ ngày.

Tính số mon lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số mon lẻ ngoài thời gian, tao rất có thể tính theo dõi 2 cách:

Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)

Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF với thông số là “ym”

Trong ô E2, công thức Datedif dùng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 mon = một năm + 4 mon lẻ

Hi vọng với công thức này, những chúng ta cũng có thể áp dụng linh động mang lại việc làm của tớ.

Xem thêm: đường trung tuyến trong tam giác đều

Để rất có thể phần mềm chất lượng Excel nhập vào việc làm, tất cả chúng ta không những nắm rõ được những hàm mà còn phải nên dùng chất lượng cả những khí cụ của Excel. Những hàm nâng lên gom vận dụng chất lượng nhập việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những khí cụ hay được sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức này chúng ta đều rất có thể học tập được nhập khóa học

Xem thêm: Cách nằm trong trừ ngày, mon, năm nhập Excel