các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian

YOMEDIA

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Phân tử ADN links với prôtêin tuy nhiên đa phần là histôn đang được tạo thành cấu hình quánh hiệu, cấu hình này KHÔNG th
 • Ở loài giao hợp, Sở NST đặc thù của loại được lưu giữ ổn định lăm le qua loa những mới là không giống nhau của loại là nhờ
 • Tại vùng sinh đẻ của ống dẫn sinh dục của con ruồi giấm với 6 tế bào sinh dục nguyên sơ nguyên vẹn phân 3 phen thường xuyên.
 • Vào kỳ sau của nguyên vẹn phân, trong những tế bào của những người có: 
 • Các NST tự động nhân song ở trộn này tại đây của kỳ trung gian?
 • Ở một loại với cỗ NST 2n = trăng tròn.
 • Trong quy trình nguyên vẹn phân, những NST teo xoắn cực lớn ở kỳ:
 • Đơn vị cấu hình bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histôn 1 ¾ vòng của NST ở sinh v�
 • Ở gà với cỗ NST 2n=78.
 • Mức cấu hình xoắn của NST với chiều ngang 30nm là:
 • Một loại với 2n = 24, kì sau nguyên vẹn phân với số NST là:
 • Trong hạn chế phân I, NST kép tồn bên trên ở: 
 • Số NST nhập tế bào ở kỳ sau của quy trình nguyên vẹn phân là:
 • Xét 7 tế bào sinh dục nguyên sơ đực nguyên vẹn phân thường xuyên 7 mùa, 50% số tế bào con cái trải qua loa hạn chế phân.
 • Thành phần hoá học tập chủ yếu của NST ở loại vật nhân thực với ADN và prôtêin:
 • Một tế bào sinh chăm sóc 2n của một loại loại vật nguyên vẹn phân thường xuyên 8 mùa, môi trường thiên nhiên nội bào đang được hỗ trợ nguyên vẹn l
 • Trong kỳ thân thiện, NST với quánh điểm:
 • Sự thu gọn gàng cấu hình không khí của nhiễm sắc thể:
 • Trong hạn chế phân sự phân li song lập của những cặp NST kép tư­ơng đồng xẩy ra ở:
 • Quá trình hạn chế phân xẩy ra ở:
 • Từ a tế bào ban sơ, qua loa k phen phân loại nguyên vẹn phân thường xuyên dẫn đến được:
 • Gà với 2n = 78. Tại kỳ trung gian giảo, số NST trong những tế bào là:
 • Cấu trúc của NST loại vật nhân thực với những nấc xoắn theo đuổi trật tự:
 • Khi để ý một tế bào con ruồi giấm nguyên vẹn phân một trong những phen, ở kì sau của phen nguyên vẹn phân sau cùng người tao điểm đư
 • Một tế bào với cỗ NST 2n = 14 đang được tiến hành quy trình hạn chế phân, ở kì cuối I số NST trong những tế bào con cái là:
 • Nhiễm sắc thể được xem là hạ tầng vật hóa học DT của tính DT ở Lever tế bào vì thế chúng:
 • Có 3 tế bào sinh chăm sóc của một loại nằm trong nguyên vẹn phân thường xuyên 3 mùa, số tế bào hoá nhi trở thành là:
 • Ở loại vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể: 
 • Ở người thành viên đực với cỗ NST nam nữ được kí hiệu là:
 • Một loại với cỗ NST được ký hiệu AaBBDDXY. Giao phối thông thường mang đến từng nào loại kí thác tử?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA