bên cạnh đó tiếng anh là gì

chevron_left

chevron_right

VI

bên cạnh đó {trạng}

EN

bên cạnh đó {liên}

EN

bên cạnh đó {tính}

EN

Bản dịch

VI

bên cạnh đó {trạng từ}

bên cạnh đó

VI

bên cạnh đó {liên từ}

bên cạnh đó (từ khác: ngoài ra)

VI

bên cạnh đó {tính từ}

bên cạnh đó (từ khác: sát, ở khoảng cách gần)

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "bên cạnh đó" nhập giờ Anh

cạnh danh từ

English

 • edge

đó trạng từ

English

 • there

đó đại từ

English

 • those

bên danh từ

English

 • party
 • side
 • side
 • team

Hơn

Duyệt qua quýt những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • bê tông
 • bê tông cốt sắt
 • bê đê
 • bên
 • bên bị
 • bên bị cáo
 • bên bờ của
 • bên có
 • bên đem và mặt mày nợ
 • bên cạnh
 • bên cạnh đó
 • bên dưới
 • bên hông
 • bên kia
 • bên lòng
 • bên lề
 • bên mượn
 • bên ngoài
 • bên ngoại
 • bên nguyên
 • bên này