Bảo hành là gì ? Quy định pháp luật về bảo hành ?


Tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến bảo hành

  • 1. Chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • 2. Bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng
  • 3. Quyền của người tiêu dùng
  • 4. Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • 5. Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện
  • 6. Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật

(nghĩa vụ pháp lý của người bán hàng, người cung cấp dịch vụ) bảo đảm chất lượng của hàng hóa, dịch vụ đã bán và kết quả công việc được thực hiện đúng chức năng, mục đích sử dụng trong một thời gian nhất định (thời hạn bảo hành).

Bạn đang xem: Bảo hành là gì ? Quy định pháp luật về bảo hành ?

Thời hạn bảo hành do các bên thoả thuận hoặc pháp luật xác định, thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm bên mua (bên thuê dịch vụ, bên nhận kết quả công việc) phải nhận vật (nhận kết quả công việc).

Trong thời gian bảo hành, bên mua (bên thuê dịch vụ, bên nhận kết quả công việc) có quyền yêu cầu bên bán (công ty) nếu phát hiện ra khiếm khuyết của tài sản (dịch vụ, kết quả công việc đã thực hiện).

dịch vụ, bên thực hiện công việc) có quyền yêu cầu thay thế, giảm giá hoặc hoàn trả đối tượng bị lỗi bằng một đối tượng khác, nếu không thể sửa chữa hoặc sửa chữa việc sửa chữa trong thời gian hợp lý hoặc nếu việc sửa chữa không được hoàn thành trong thời gian đó. các mặt hàng cho hoàn lại tiền. Người bán (bên cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc) phải đảm bảo hàng hóa (chất lượng dịch vụ, kết quả công việc được thực hiện) đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đầy đủ các đặc tính được chấp nhận.

Trong thời gian bảo hành, nhà sản xuất (người bán, người cung cấp dịch vụ, người thực hiện công việc) có nghĩa vụ sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục các hư hỏng phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của khách hàng. Bên bán (bên cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc) chịu mọi chi phí liên quan đến việc sửa chữa hàng hóa, dịch vụ và kết quả của công việc đã thực hiện.

1. Chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, chất lượng.

3. Thực hiện thường xuyên, đồng bộ các biện pháp quản lý, giám sát việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại hàng hóa, dịch vụ.

4. Huy động mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thường xuyên tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ, vận động, thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng.

5. Đẩy mạnh hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng

1. Người tiêu dùng được đảm bảo tính bảo mật và tính riêng tư của dữ liệu khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trong quá trình thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin của người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm sau đây:

a) thông báo rõ ràng và công khai cho người tiêu dùng về mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu của họ trước khi gặp gỡ người tiêu dùng;

b) Sử dụng thông tin theo đúng mục đích đã chỉ ra cho người tiêu dùng và phải được người tiêu dùng đồng ý;

c) đảm bảo an toàn, chính xác và đầy đủ trong quá trình thu thập, sử dụng và truyền tải dữ liệu người tiêu dùng;

d) Có biện pháp cập nhật, điều chỉnh thông tin khi mình hoặc người tiêu dùng phát hiện thông tin đó không chính xác;

đ) Chỉ được chuyển giao thông tin về người tiêu dùng cho bên thứ ba khi được sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Quyền của người tiêu dùng

1. Sự an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác được bảo đảm khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ.

2. Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, séc, chứng từ liên quan đến giao dịch và các thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

3. Lựa chọn tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu và điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và nội dung hợp đồng khi giao kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại hàng hóa, dịch vụ.

4. Phản hồi cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và các nội dung khác có liên quan đến giao dịch giữa người, người tiêu dùng với tổ chức hoạt động thương mại hàng hóa, dịch vụ và cá nhân. .

5. Tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Yêu cầu bồi thường đối với hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết nếu hàng hóa, dịch vụ không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc các nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh trong. thực hiện.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc yêu cầu tổ chức công khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến ​​thức liên quan đến tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lừa dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng bằng cách quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về:

a) Hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp;

b) Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

c) Nội dung, đặc điểm của giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Xem thêm: Thấu cảm là gì? Tại sao lại cần thấu cảm trong các mối quan hệ

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chèn ép người tiêu dùng bằng cách tiếp thị hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 02 lần trở lên hoặc có hành vi khác cản trở công việc, cuộc sống bình thường của người tiêu dùng.

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ buộc người tiêu dùng phải thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng;

b) Lợi dụng tình trạng khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch.

4. Tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc có yêu cầu giao dịch trực tiếp với đối tượng mất khả năng lao động hoặc mất khả năng lao động thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại.

5. Tổ chức, cá nhân hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ yêu cầu thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng.

6. Người tiêu dùng, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, cá nhân sử dụng hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. cá nhân. .

7. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng.

8. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.

5. Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện

Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bảo hành bắt buộc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành đối với hàng hóa, linh kiện, phụ kiện do mình cung cấp;

2. Cung cấp cho người tiêu dùng phiếu bảo hành có ghi rõ thời hạn bảo hành. Thời hạn bảo hành không được tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện. Khi tổ chức, cá nhân kinh doanh kinh doanh hàng hóa thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc thay thế hàng hóa mới thì thời hạn bảo hành đối với linh kiện, phụ kiện, hàng hóa đó được tính kể từ thời điểm thay thế linh kiện, phụ kiện, hàng hóa đó bằng hàng hóa mới;

3. Cung cấp hàng hóa, linh kiện, vật tư tương tự cho người tiêu dùng để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được người tiêu dùng chấp nhận trong thời gian bảo hành;

4. Hết thời hạn bảo hành mà không sửa chữa, hỏng hóc thì thay thế hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc khôi phục hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và hoàn trả tiền cho người tiêu dùng.

5. Nếu đã thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không loại bỏ được lỗi thì thay thế hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc khôi phục hàng hóa và hoàn trả tiền cho người tiêu dùng;

6. Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người tiêu dùng;

7. Chịu trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng kể cả trường hợp tổ chức, cá nhân khác được ủy quyền thực hiện việc bảo hành.

6. Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật

Khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm sau đây:

1. Thực hiện ngay mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc bán hàng hóa có khuyết tật;

2. Quảng cáo ra công chúng về hàng hóa có khuyết tật trên ít nhất 05 số báo liên tiếp hoặc trên các kênh phát thanh, truyền hình trên địa bàn lưu thông hàng hóa đó trong thời hạn 05 ngày liên tục và bị thu hồi:

a) mô tả hàng hóa bị thu hồi;

b) lý do thu hồi hàng hóa và cảnh báo về rủi ro thiệt hại do khuyết tật của hàng hóa;

c) thời gian, địa điểm và phương thức trả lại hàng hóa;

d) thời gian và phương pháp loại bỏ khuyết tật của hàng hóa;

đ) Các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong quá trình thu hồi hàng hóa;

3. Thực hiện việc thu hồi hàng hóa bị lỗi do nội dung đã công bố công khai và thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi;

4. Báo cáo kết quả thu hồi cho cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp nhà nước nơi hàng hóa bị lỗi được thu hồi; Khi việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì kết quả được báo cáo lên cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương.

Luật Minh Khuê (sưu tầm và biên tập)

Xem thêm: DonaCoop với biệt tài nhạc nào cũng có thể nhảy: Xuất phát điểm từ HTX nông nghiệp