bảng nguyên tố hóa học lớp 8


Định nghĩa : thành phần chất hóa học là những nguyên vẹn tử nằm trong loại, đem ...

1. Định nghĩa:

Bạn đang xem: bảng nguyên tố hóa học lớp 8

- Nguyên tố chất hóa học là tập trung những nguyên vẹn tử nằm trong loại, đem nằm trong số proton vô phân tử nhân.

=> Số p là số tượng trưng cho 1 thành phần hóa học

=> Các nguyên vẹn tử nằm trong và một thành phần chất hóa học đều phải có đặc thù chất hóa học như nhau. 

2. Kí hiệu hóa học:

- Mỗi thành phần chất hóa học được màn trình diễn vì chưng 1 hoặc 2 vần âm, vô ê vần âm đầu được ghi chép ở dạng văn bản in hoa gọi là kí hiệu chất hóa học.

- Cách ghi chép kí hiệu hóa học:

+ Chữ loại loại nhất ghi chép in hoa. Ví dụ: Cacbon: C; hiđro: H; oxi: O

+ Chữ loại loại nhì (nếu có) ghi chép in thông thường. Ví dụ: Fe; Na

Ví dụ:  + Nguyên tố Natri được kí hiệu : Na

            + Nguyên tố Oxi được kí hiệu: O

- Theo quy ước, từng kí hiệu của thành phần và chỉ còn 1 nguyên vẹn tử thành phần đó

Ví dụ: ham muốn chỉ nhì nguyên vẹn tử hiđro ghi chép 2 H.

3. Đơn vị cacbon:

- Theo quy ước, người tớ lấy 1/12 lượng của một nguyên vẹn tử C thực hiện đơn vị lượng nguyên vẹn tử, gọi là đơn vị chức năng cacbon(đvC)

4. Nguyên tử khối: 

- Nguyên tử đem lượng vô nằm trong nhỏ nhỏ bé, nếu như tính vì chưng gam thì số quá nhỏ và ko tiện dùng.

Ví dụ: lượng của một nguyên vẹn tử C vì chưng 1,9926.10-23 gam (số nhỏ và kềnh càng tạo nên trở ngại cho tới việc tính toán)

=> Do ê người tớ quy ước: Lấy 1/12 lượng nguyên vẹn tử C thực hiện đơn vị chức năng lượng nguyên vẹn tử gọi là đơn vị chức năng cacbon (viết tắt là đvC)

1 đvC = $\frac{1}{12}$ lượng nguyên vẹn tử C

Ví dụ:

C = 12 đvC

H = 1 đvC

O = 16 đvC

Ca = 40 đvC

Nguyên tử khối là lượng của một nguyên vẹn tử tính vì chưng đơn vị chức năng cacbon.

- Mỗi thành phần đem nguyên vẹn tử khối riêng lẻ.

* Cách ghi lưu giữ nguyên vẹn tử khối: Hàng ngày học tập nằm trong 5 thành phần vô bảng

5. Có từng nào thành phần hóa học?

- Có bên trên 110 thành phần (trong ê đem 92 thành phần đương nhiên, còn sót lại là những thành phần tự tạo, được tổ hợp kể từ chống thí nghiệm).

Xem thêm: thu ăn măng trúc đông ăn giá

- Các thành phần đương nhiên đem vô vỏ Trái khu đất ko đồng đều: Oxi là thành phần thông dụng nhất, cướp 49,4% về lượng, tiếp sau đó là silic (25,8%),…

Sơ đồ dùng tư duy: Nguyên tố hóa học


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật vũ nương