bảng đơn vị đo thời gian lớp 5

Hướng dẫn giải vở bài bác tập luyện toán lớp 5: Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn.

Bạn đang xem: bảng đơn vị đo thời gian lớp 5

{ads_vuong}

Bài 1. (Trang 49 VBT Toán 5)

Viết số La Mã phù hợp vô dù trống rỗng vô bảng tổng hợp một vài sự khiếu nại lịch sử vẻ vang (theo mẫu):

Sự khiếu nại lịch sử Năm Thế kỉ
Khởi nghĩa nhì Bà Trưng 40
Khởi nghĩa Bà triệu 248 III
Ngô Quyền thắng lợi quan tiền Nam Hán bên trên sông Bạch Đằng 938
Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long (Hà Nội) 1010
Lý Thường Kiệt thắng lợi quân Tống 1077
Chiến thắng giặc Nguyên thứ tự loại ba 1288
Cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh của Lê Lợi thắng lợi 1428
Vua Quang Trung đại đập phá quân Thanh 1789
Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, Chủ tích Xì Gòn phát âm phiên bản tuyên ngôn độc lập 1945
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954
Chiến dịch Xì Gòn toàn thắng 1975

Bài giải

Sự khiếu nại lịch sử Năm Thế kỉ
Khởi nghĩa nhì Bà Trưng 40 I
Khởi nghĩa Bà triệu 248 III
Ngô Quyền thắng lợi quan tiền Nam Hán bên trên sông Bạch Đằng 938 X
Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long (Hà Nội) 1010 XI
Lý Thường Kiệt thắng lợi quân Tống 1077 XI
Chiến thắng giặc Nguyên thứ tự loại ba 1288 XII
Cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh của Lê Lợi thắng lợi 1428 XV
Vua Quang Trung đại đập phá quân Thanh 1789 XVIII
Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, Chủ tích Xì Gòn phát âm phiên bản tuyên ngôn độc lập 1945 XX
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 XX
Chiến dịch Xì Gòn toàn thắng 1975 XX

Bài 2. (Trang 49 VBT Toán 5)

Viết số phù hợp vô điểm chấm:

4 giờ = ….. phút                                   180 phút = ….. giờ

2 giờ rưỡi = ….. phút                            366 phút = ….. giờ ….. phút

giờ = ….. phút                                  240 giây = ….. phút

1,4 giờ = ….. phút                                 450 giây = ….. phút ….. giây

phút = ….. giây                                 3600 giây = ….. giờ

Bài giải

4 giờ = 240 phút                                   180 phút = 3 giờ

2 giờ rưỡi = 150 phút                            366 phút = 6 giờ 6 phút

giờ = 45 phút                                    240 giây = 4 phút

1,4 giờ = 84 phút                                   450 giây = 7 phút 30 giây

phút = 45 giây                                   3600 giây = 1 giờ

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 50 VBT Toán 5)

Xem thêm: bài văn tả con vật lớp 4

Viết số phù hợp vô điểm chấm:

4 ngày = ….. giờ                                           3 năm = ….. tháng

2 ngày 5 giờ = ….. giờ                                  5 năm rưỡi = ….. tháng

ngày = ….. giờ                                          năm = ….. tháng

2 thế kỷ = ….. năm                                        36 mon = ….. năm

thế kỷ = ….. năm                                       300 năm = ….. thế kỉ

Bài giải

4 ngày = 96 giờ                                           3 năm = 36 tháng

2 ngày 5 giờ = 53 giờ                                  5 năm rưỡi = 66 tháng

ngày = 8 giờ                                            năm = 8 tháng

2 thế kỷ = 200 năm                                      36 mon = 3 năm

thế kỷ = 25 năm                                      300 năm = 3 thế kỉ

Xem thêm: Giải vở bài tập luyện toán lớp 5: Cộng số đo thời gian

1. Ôn bài bác lí thuyết Toán lớp 5
2. Giải bài bác tập luyện SGK Toán lớp 5
3. Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 5
4. Luyện tập luyện Toán lớp 5
5. Đề ganh đua Toán lớp 5 Online
6. Các đề chính nâng lên Toán lớp 5
7. Tài liệu tìm hiểu thêm môn Toán
8. Soạn văn lớp 5 nhanh nhất – rất đầy đủ – chi tiết
9. Tài liệu tìm hiểu thêm môn Tiếng Việt
10. Tài liệu tìm hiểu thêm môn Tiếng Anh

{ads_ngang}

 

Xem thêm: xã hội việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất