bài tập phát âm ed và s

Các bài xích tập dượt về ngữ âm vẫn là một cơn “ác mộng” so với người học tập giờ Anh, nhất là những các bạn học viên Khi cần hiện tượng đau đầu phân biệt cơ hội trị âm ed, s, es trong số kỳ thi đua, đánh giá ở ngôi trường.

Bạn đang xem: bài tập phát âm ed và s

Hôm ni, hãy cùng tóm gọn gàng lý thuyết và nằm trong xem thêm những bài tập dượt trị âm ed và s/es đem đáp án nhằm gia tăng khả năng trị âm giờ Anh và nhất là không hề “sợ” dạng bài xích này nữa nhé!

Âm vô thanh và âm hữu thanh

Trước không còn, các bạn sẽ rất cần được phân biệt được thế này là âm vô thanh và âm hữu thanh. Vietop chào các bạn liếc qua bảng phiên âm quốc tế – International Phonetic Alphabet (IPA) bên dưới đây: 

Bảng phiên âm giờ anh IPA giúp đỡ bạn trị âm chuẩn chỉnh hơn
Bảng phiên âm giờ anh IPA giúp đỡ bạn trị âm chuẩn chỉnh hơn

Bạn tiếp tục thấy, ngoài các việc phân biệt Vowels (nguyên âm) và Consonants (phụ âm), thì nhập bảng IPA sẽ vẫn phân đi ra Voiced (âm hữu thanh) và Unvoiced (âm vô thanh). Trong giờ Anh, những nguyên vẹn âm đều là hữu thanh, phụ âm thì tớ đem toàn bộ 15 phụ âm hữu thanh và 9 phụ âm vô thanh.

 • Voiced (âm hữu thanh) là những âm nhưng mà trong những khi trình bày, tương đối thở được bắt đầu từ họng, qua loa lưỡi cho tới răng rồi rời khỏi ngoài thực hiện lúc lắc thanh quản lí. 

Các phụ âm hữu thanh nhập giờ Anh gồm những: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ và /z/.

 • Unvoiced (âm vô thanh) là những âm nhưng mà trong cổ họng ko lúc lắc khi chúng ta trình bày, âm tiếp tục nhảy đi ra vày tương đối kể từ mồm, chứ không cần cần kể từ trong cổ họng, đưa đến giờ xì, nhảy hoặc dông. Nói dễ dàng nắm bắt thì “vô thanh” tức thị không tồn tại giờ.

Các phụ âm vô thanh nhập giờ Anh gồm những: /p/, /k/, /f/, /t/ , /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/

Quy tắc trị âm -ED

Động kể từ đem quy tắc lùi về vượt lên trên khứ, tăng –ed sẽ tiến hành trị âm như sau:

Quy tắc trị âm -ED
Quy tắc trị âm -ED
 1. Phát âm /ɪd/ (hữu thanh, nhảy đi ra âm hữu thanh /ɪd/): Có âm kết thúc /t/ và /d/ (ví dụ: wanted, ended)
 2. Phát âm /t/ (vô thanh, chỉ nhảy tương đối /t/ ra): có âm kết thúc /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /ʧ/, /k/ (ví dụ: hoped, laughed, faxed, washed, watched, liked)
 3. Phát âm /d/ (vô thanh, chỉ nhảy tương đối /d/ ra): những từ còn lại (ví dụ played, allowed, begged)

Xem thêm: Cách trị âm đuôi “ed” nhập giờ Anh chuẩn

Quy tắc trị âm -S/-ES

Động kể từ đem quy tắc ở số nhiều, tăng -S/-ES sẽ tiến hành trị âm như sau:

Xem thêm: cách đăng nhập momo không cần mã xác nhận

 1. Phát âm /s/ (vô thanh, chỉ nhảy tương đối /s/ ra): /p/, /k/, /t/, /θ/, /f/ (ví dụ: stops, looks, cats, Earth’s, laughs).
 2. Phát âm /iz/ (hữu thanh, nhảy âm /iz/ ra): /s/, /z/, /ʧ/, /ʤ/, /ʃ/, /ʒ/ (ví dụ: misses, causes, watches, changes, wishes, garages).
 3. Phát âm /z/ (vô thanh, bật tương đối /z/ ra): Những âm kết thúc đẩy vày âm hữu thanh hoặc nguyên vẹn âm (ví dụ describes, bathes, begs)

Xem thêm: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng tối thiểu 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Mẹo nhằm ghi nhớ quy tắc trị âm -ED và -S/-ES nhập giờ Anh

Những “câu thần chú” riêng biệt tiếp tục giúp đỡ bạn đơn giản dễ dàng ghi nhớ kỹ những quy tắc trị âm động kể từ đem đuôi -ED nhập giờ Anh thay cho học tập bài xích suông, như:

Quy tắc trị âm -ED

 • Phát âm /id/ (động kể từ kết thúc đẩy vày âm /t/ hoặc /d/): Tiền đô, Thể dục hoặc Thôi đi.
 • Phát âm /t/ (động kể từ kết thúc đẩy vày âm /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/, /f/, /p/): Sáng sớm chạy khắp phố phường hoặc Khi sang sông phải chphà.
 • Phát âm /d/ cho những âm sót lại.

Quy tắc trị âm -S/-ES

 • Phát âm /s/ cho tới kể từ kết thúc đẩy vày âm vô thanh /f/, /t/, /k/, /p/, /θ/: Ph(F)ạm Thị Khánh Phương Thi hoặc Thời Ph(F)ong Kiến Phương Tây.
 • Phát âm /ɪz/ cho tới kể từ kết thúc đẩy vày /ʃ/, /tʃ/, /z/, /dʒ/, /s/: Sao gi(z)ặc chẳng s(h)gió giông. 
 • Phát âm /z/ cho tới kể từ kết thúc đẩy vày âm hữu thanh hoặc nguyên vẹn âm: những âm sót lại.

Bạn rất có thể phụ thuộc những quy tắc nhằm tạo nên những “câu thần chú” tùy quí nhé, miễn sao bọn chúng rất có thể mang lại lợi ích cho chính mình trong những việc học tập thuộc!

Bài tập dượt trị âm ed và s/es đem đáp án

Bài tập dượt trị âm ed và s/es
Bài tập dượt trị âm ed và s/es

Bài 1: Choose the word which is pronounced differently from the others (-ED)

 1. A. worked B. wanted  C. stopped  D. asked
 2. A. talked B. watched C. lived D. stopped
 3. A. opened B. knocked  C. played D. occurred
 4. A. covered B. installed   C. described D. decorated
 5. A. carried B. looked C. managed D. opened
 6. A. claimed B. warned    C. occurred D. existed
 7. A. pleased B. smoked   C. stopped  D. missed
 8. A. waited B. mended  C. objected D. faced
 9. A. pleased B. erased C. increased D. amused
 10. A. opened B. knocked C. played D. occurred
 11. A. dimmed B. traveled C. passed D. stirred
 12. A. tipped B. begged C. quarreled D. carried
 13. A. arrived B. believed C. received D. hoped
 14. A. laughed B. washed   C. helped    D. weighed
 15. A. packed B. added C. worked      D. pronounced
 16. A. killed B. hurried C. regretted D. planned
 17. A. visited B. showed C. wondered D. studied
 18. A. sacrificed B. finished C. fixed D. seized
 19. A. rubbed B. tugged C. stopped D. filled
 20. A. needed B. booked C. stopped D. washed
 21. A. packed B. punched C. pleased D. pushed 
 22. A. loved B. teased C. washed D. rained
 23. A. filled B. naked C. suited     D. wicked 
 24. A. washed B. parted C. passed D. barked
 25. A. tested B. marked C. presented D. founded

Bài 2: The following words kết thúc on s. How tự you pronounce this sound correctly?

 1. baskets → 
 2. families → 
 3. cars → 
 4. watches →
 5. desks → 
 6. boys → 
 7. clocks → 
 8. friends → 
 9. boils → 
 10. glasses → 
 11. tortoises → 
 12. soups → 
 13. ploughs → 
 14. engages → 
 15. girls → 
 16. shops → 
 17. knows → 
 18. schools → 
 19. mouths → 
 20. prevents → 
 21. cuts → 
 22. boils → 
 23. teaches → 
 24. hits → 
 25. boxes → 

Xem thêm: Trọn cỗ bài xích mẫu IELTS Speaking part 2

Đáp án

Bài 1

 1. A. worked /t/ B. wanted /ɪd/   C. stopped /t/  D. asked /t/
 2. A. talked /t/ B. watched /t/ C. lived /d/ D. stopped /t/
 3. A. opened /d/ B. knocked /t/   C. played /d/ D. occurred /d/
 4. A. covered /d/ B. installed /d/ C. described /d/ D. decorated /ɪd/
 5. A. carried /d/ B. looked /t/ C. managed /d/ D. opened /d/
 6. A. claimed /d/ B. warned /d/    C. occurred /d/ D. existed /ɪd/
 7. A. pleased /d/ B. smoked /t/   C. stopped /t/  D. missed /t/
 8. A. waited /ɪd/ B. mended /ɪd/  C. objected /ɪd/ D. faced /t/
 9. A. pleased /d/ B. erased /d/ C. increased /t/ D. amused /d/
 10. A. opened /d/ B. knocked /t/ C. played /d/ D. occurred /d/
 11. A. dimmed /d/ B. traveled /d/ C. passed /t/ D. stirred /d/
 12. A. tipped /t/ B. begged /d/ C. quarreled /d/ D. carried /d/
 13. A. arrived /d/ B. believed /d/ C. received /d/ D. hoped /t/
 14. A. laughed /t/ B. washed /t/   C. helped /t/    D. weighed /ɪd/
 15. A. packed /t/ B. added /ɪd/    C. worked /t/      D. pronounced /t/
 16. A. killed /d/ B. hurried /d/ C. regretted /ɪd/ D. planned /d/
 17. A. visited /ɪd/ B. showed /d/ C. wanted /ɪd/ D. studied /ɪd/
 18. A. sacrificed /t/ B. finished /t/ C. fixed /t/ D. seized /d/
 19. A. rubbed /d/ B. tugged /d/ C. stopped /t/ D. filled /d/
 20. A. needed /d/ B.  booked /t/ C. stopped /t/ D. washed /t/
 21. A. packed /t/ B. punched /t/ C. pleased /d/ D. pushed /t/
 22. A. loved /d/ B.  teased /d/ C. washed /t/ D. rained /d/
 23. A. filled /d/ B. naked /ɪd/    C. suited /ɪd/    D. wicked /ɪd/
 24. A. washed /t/ B. parted /ɪd/ C. passed /t/ D. barked /t/
 25. A. tested /ɪd/ B. marked /t/ C. presented /ɪd/ D. founded /ɪd/

Bài 2

 1. baskets → /s/
 2. families → /z/
 3. cars → /z/
 4. watches → /ɪz/
 5. desks → /s/
 6. boys → /ɪz/
 7. clocks → /s/
 8. friends → /z/
 9. boils → /z/
 10. glasses → /ɪz/
 11. tortoises → /ɪz/
 12. soups → /z/
 13. ploughs → /z/
 14. engages → /ɪz/
 15. girls → /z/
 16. shops → /s/
 17. knows → /z/
 18. schools → /z/
 19. mouths → /z/
 20. prevents → /z/
 21. cuts → /s/
 22. boils → /z/
 23. teaches → /ɪz/
 24. hits → /s/
 25. boxes → /ɪz/

Trên đó là nội dung bài viết tổ hợp lại kỹ năng và bài xích tập dượt về trị âm ed, s, es đem kèm cặp đáp án. Vietop kỳ vọng chúng ta đang được hiểu rộng lớn và tóm được cơ hội trị âm động kể từ đuôi ed, s, es nhập giờ Anh. Chúc chúng ta học tập chất lượng tốt và hứa chúng ta ở những nội dung bài viết sau!

Xem thêm: trường cao đẳng hoà bình xuân lộc