annoyed là gì

Trong giờ Anh sở hữu thật nhiều kể từ vựng đòi hỏi được dùng kèm cặp với giới kể từ sẽ tạo trở thành một kể từ ghép sở hữu nghĩa. Tại những nội dung bài viết trước, FLYER tiếp tục ra mắt cho tới chúng ta một vài kể từ ghép kèm theo giới kể từ như “responsible”, “depend”, hoặc “accused”. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong FLYER thăm dò hiểu về “annoyed” nhằm coi “annoyed” lên đường với giới kể từ gì và cơ hội dùng bọn chúng vào cụ thể từng tình huống rõ ràng nhé! 

1. Định nghĩa “Annoy”

1.1. “Annoy” là gì? 

Bạn đang xem: annoyed là gì

“Annoy” /əˈnɔɪ/ là 1 trong nước ngoài động kể từ, đem nghĩa “làm phiền”, “quấy rầy” hoặc “chọc tức”. 

Định nghĩa "annoy"
Định nghĩa “annoy”

Ví dụ:

 • My neighbor really annoys bầm because he sings loudly all day. 

Hàng xã của tôi thực sự nhiều chuyện tôi Khi anh ấy cứ hát ồn ã một ngày dài. 

Ngoài rời khỏi, nhập một vài ba tình huống “annoy” cũng rất được hiểu là làm công việc mang lại ai cơ cảm nhận thấy “hơi tức giận” hoặc “buồn bã”. 

Ví dụ:

 • I’m sánh disappointed and annoyed at the fact that no one remembered my birthday. 

Tôi đặc biệt tuyệt vọng và sở hữu chút tức giận/buồn buồn phiền Khi không có bất kì ai lưu giữ cho tới sinh nhật của tớ. 

Tìm hiểu thêm thắt về nước ngoài động kể từ và nội động kể từ nhập giờ Anh.

1.2. Các kể từ loại của “annoy”

Từ một động từ “annoy”, chúng ta suy rời khỏi được những dạng kể từ loại không giống bao gồm: 

Từ vựng 

Từ loại 

Giải nghĩa 

Annoyance 

/əˈnɔɪ·əns/

Danh kể từ kiểm điểm được

(Countable noun) 

Mối nỗi buồn, điều không dễ chịu. 

Ví dụ:

One of my greatest annoyances was being bitten by mosquitoes every night. 

Một trong mỗi nguyệt lão nỗi buồn lớn số 1 của tôi là bị loài muỗi gặm từng tối. 

Danh kể từ ko kiểm điểm được (Uncountable noun) 

Sự làm phiền, sự phiền toái.   

Ví dụ:

I can understand your annoyance

Tôi rất có thể nắm được sự phiền toái của khách hàng. 

Annoyingly

/əˈnɔɪ·ɪŋ·li/

Trạng kể từ (adv) 

Theo cơ hội khiến cho ai cơ cảm nhận thấy không dễ chịu.  

Ví dụ:

That tuy nhiên is annoyingly repetitive. 

Bài hát cơ lặp lên đường tái diễn một cơ hội không dễ chịu. 

Annoying

/əˈnɔɪ·ɪŋ/

Tính từ (adj) 

Khiến ai cơ cảm nhận thấy phiền toái. 

Ví dụ:

It’s annoying when my xế hộp alarm keeps going off for no reason. 

Thật phiền toái Khi thông báo xe cộ xe hơi của tôi liên tiếp kêu tuy nhiên không tồn tại lí bởi. 

Annoyed

/əˈnɔɪd/

Tính từ (adj) 

Bị thực hiện mang lại bực bản thân, bị nhiều chuyện. 

Ví dụ:

I’m really annoyed with my neighbor who sings all day.

Tôi thực sự bực bản thân với những người láng giềng luôn luôn hát hò một ngày dài.

Từ loại của “annoy”

Trong số những kể từ loại bên trên, tính kể từ “annoyed” là dạng luôn luôn đòi hỏi được dùng kèm cặp với những giới kể từ sẽ tạo trở thành kể từ ghép sở hữu nghĩa hoàn hảo. Về cơ bạn dạng, sở hữu tư giới kể từ chủ yếu lên đường với “annoyed” là “with, at/about, to tướng và by”. 

2. 4 giới kể từ theo gót sau “annoyed” thông thường gặp

2.1. Annoyed with 

“Annoyed” lên đường với giới kể từ “with”
“Annoyed” lên đường với giới kể từ “with”

“Annoyed” đi kèm cặp với giới kể từ “with” nhằm thể hiện tại việc công ty ngữ thấy không dễ chịu vày một ai đó/sự vật/sự việc nào là cơ. 

Có nhì cấu hình với “annoyed with”: 

1. Diễn miêu tả sự không dễ chịu vì thế bị nhiều chuyện vày một hành vi tuy nhiên ai này đã tạo ra. 

Annoyed with somebody at/about something (hoặc for doing something)

 Ví dụ:

 • I was pretty annoyed with the cashier about his disrespectful behavior. 

Tôi khá không dễ chịu với những người thu ngân vì thế hành động thiếu hụt tôn trọng của anh ấy ấy. 

 • The director was sánh annoyed with Jame for turning up late. 

Giám đốc tiếp tục đặc biệt không dễ chịu vì thế Jame cho tới muộn. 

2. Diễn miêu tả sự không dễ chịu hoặc sở hữu trở thành loài kiến với ai cơ (không vì thế nguyên nhân gì cả). 

Annoyed with somebody

Ví dụ:

 • Mary was sánh annoyed with her deskmate. 

Mary đặc biệt không dễ chịu với chúng ta nằm trong bàn của cô ý ấy. 

2.2. Annoyed at/about

“Annoyed” lên đường với giới kể từ “at/about”
“Annoyed” lên đường với giới kể từ “at/about”

 “Annoyed at/about” đem nghĩa “chủ ngữ không dễ chịu vì thế điều gì đó” (chẳng hạn như 1 lời nói đòi hỏi, một ra quyết định hoặc phương thức thực hiện). 

Annoyed at/about something

Ví dụ:

 • My mother was annoyed at the way I washed the dishes. 

Mẹ của tôi tiếp tục đặc biệt không dễ chịu với cơ hội tôi cọ chén bát. 

 • They were sánh annoyed at the wage cut decision.  

Họ tiếp tục đặc biệt bức xúc trước ra quyết định giảm bớt bổng. 

2.3. Annoyed to 

“Annoyed” lên đường với giới kể từ “to”
“Annoyed” lên đường với giới kể từ “to”

Theo sau “annoyed to” thông thường là 1 trong động kể từ chỉ hành vi, thao diễn miêu tả sự không dễ chịu của công ty ngữ Khi nhìn thấy/phát hiện/nghe thấy điều gì. 

 Annoyed to tướng find, see, discover, hear… 

Ví dụ:

 • Jame was annoyed to discover that the mèo had broken his vase. 

Jame không dễ chịu Khi trị sinh ra con cái mèo tiếp tục làm vỡ tung lọ hoa của tớ. 

2.4. Annoyed by 

Trong những trường hợp tiếp xúc, người tao cũng thông thường sử dụng “annoyed by” nhằm nói đến tình trạng khó khăn chịu/bị nhiều chuyện vày một hành động rõ ràng, chung quy. 

Ví dụ:

 • I am annoyed by your loud music. 

Tôi trị phiền vì thế music quá to của khách hàng. (Bất cứ lúc nào chúng ta nhảy nhạc rộng lớn tôi đều thấy phiền).  

Tuy nhiên, “annoyed by” thông thường khá khan hiếm gặp gỡ, nên là nó cũng không nhiều Khi xuất hiện tại trong số bài xích giảng, bài xích tập luyện học tập thuật về ngữ pháp giờ Anh. 

Thông thông thường, người tao dùng “annoyed by” thay cho mang lại “annoyed at/about”.

Ví dụ: 

I am annoyed by your loud music.

=  I am annoyed at your loud music. 

3. Cấu trúc không giống chứa chấp “annoyed”

Cấu trúc “annoyed that”
Cấu trúc “annoyed that”

Bên cạnh việc dùng “annoyed + giới từ” còn tồn tại một cấu hình không giống chứa chấp “annoyed” cũng tương đối thịnh hành. Cấu trúc này được dùng làm diễn tả sự không dễ chịu hoặc bị nhiều chuyện, vì thế (ai/cái gì) làm những gì, cụ thể: 

Be/ get + annoyed + that + S + V (mệnh đề trả chỉnh)

Xem thêm: đh khoa học xã hội và nhân văn

Trong đó: 

 • S: Chủ ngữ
 • V: Động từ

Ví dụ:

 • The director was annoyed that Jame hadn’t come. 

Giám đốc tức bực vì thế Jame đang không cho tới. 

Trong cấu hình này, “that” rất có thể được loại bỏ. 

Ví dụ:

 • The director was annoyed Jame hadn’t come.

Hoặc “that” rất có thể được thay cho thế vày những kể từ nối chỉ nguyên vẹn nhân là “because”, “as” và “since”. 

Ví dụ:

 • The director was annoyed because Jame hadn’t come

= The director was annoyed as Jame hadn’t come

= The director was annoyed since Jame hadn’t come

4. Các cơ hội diễn tả không giống đồng nghĩa tương quan với “annoyed”

Từ đồng nghĩa tương quan với “annoyed”
Từ đồng nghĩa tương quan với “annoyed”

Ngoại trừ “annoyed”, nhập giờ Anh cũng có thể có một vài cơ hội diễn tả không giống thể thực trạng thái không dễ chịu, tức bực, buồn phiền hoặc bị nhiều chuyện, này đó là “irritated”, “bored”, “miffed” và “upset”. 

4.1. Irritated

“Irritated” cũng là 1 trong tính kể từ đem nghĩa “khó chịu”, “cáu kỉnh”, tuy nhiên mô tả cường độ không dễ chịu cao hơn nữa “annoyed”. Theo sau “irritated” là những giới kể từ “at”, “by và “with” + danh kể từ hoặc cụm danh kể từ. 

Irritated (at/by/with something)

Ví dụ:

 • I began to tướng get irritated by her attitude.  

Tôi chính thức trở thành trị gắt với thái phỏng của cô ý ấy. 

 • Nana was deeply irritated at being thwarted. 

Nana tiếp tục vô nằm trong tức giận dỗi Khi bị ngăn trở. 

4.2. Bored

Tính kể từ “bored” được dùng làm mô tả cảm hứng nhàm ngán, rơi rụng hào hứng với điều gì cơ hoặc vì thế chúng ta không tồn tại gì nhằm thực hiện. 

Ví dụ:

 • I was sánh bored that I slept through the second half of the film. 

Tôi ngán mà đến mức ngủ quên xuyên suốt nửa sau của bộ phim truyền hình. 

Có nhì cấu hình với “bored” phổ biến: 

1. Chán vì vậy thực hiện gì: 

Bored with/of doing something

Ví dụ:

 • My mom was getting bored of watching the same TV program every day. 

Mẹ tôi tiếp tục ngán Khi nên coi và một lịch trình TV thường ngày. 

2. Chán vì thế điều gì:  

Bored with something

Ví dụ:

 • The children were bored with the cold weather. 

Lũ trẻ em ngán chán nản vì thế không khí lạnh giá (khiến bọn chúng ko thể ra bên ngoài chơi). 

4.3. Miffed

Tính kể từ tiếp sau đồng nghĩa tương quan với “annoyed” là “miffed”. “Miffed” Khi kèm theo với những giới kể từ “at/about/by” đem nghĩa “phật ý vì thế điều gì”. 

Miffed at/about/by something

Ví dụ:

 • He was miffed about not getting chosen for this role. 

Anh ấy tiếp tục mất lòng vì thế ko được lựa chọn mang lại vai thao diễn này. 

Trong tình huống theo gót sau “miffed” là 1 trong mệnh đề, nó ham muốn nói đến việc việc “chủ ngữ bị mất lòng vì thế “ai này đã thực hiện gì”. 

Miffed that + S + V

Ví dụ:

 • He is a bit miffed that we are not taking her with us. 

Anh ấy khá mất lòng vì thế Shop chúng tôi ko đem anh ấy lên đường nằm trong.

4.4. Upset 

Có 4 cách sử dụng “upset” nhằm thao diễn miêu tả tình trạng buồn buồn phiền, không dễ chịu hoặc bị nhiều chuyện. Cụ thể: 

1. Khó chịu/buồn buồn phiền về điều gì: 

Upset about/at/over something

Ví dụ:

 • Mary was still upset about her divorce.

Mary vẫn buồn vì thế cuộc li hít của cô ý ấy. 

2. Khó chịu/buồn buồn phiền vì thế thực hiện gì:

Upset about/at/over doing something

Ví dụ:

 • Mary was still upset over divorcing her husband. 

Mary vẫn buồn vì thế tiếp tục li hít với ông xã.

3. Khó chịu/buồn buồn phiền vì thế ai đó đã thực hiện gì: 

Upset (that) + S + V 

Ví dụ:

 • Mary was upset that her husband had decided to tướng divorce her  

Mary buồn vì thế ông xã cô ấy tiếp tục ra quyết định li hít với cô.

4. Khó Chịu đựng với ai: 

Upset with somebody

Ví dụ:

 • I think Mary is upset with her husband. 

Tôi suy nghĩ Mary đang được không dễ chịu với ông xã cô ấy. 

5. Bài tập

6.Tổng kết

Qua nội dung bài viết bên trên, FLYER tiếp tục ra mắt cụ thể về những giới kể từ theo gót sau “annoyed” và cơ hội vận dụng bọn chúng vào cụ thể từng tình huống rõ ràng. Hi vọng sau thời điểm học tập không còn lý thuyết và hoàn thành xong những bài xích tập luyện gắn thêm kèm cặp, bạn đã sở hữu thể rút rời khỏi câu vấn đáp rõ nét mang lại thắc mắc “annoyed lên đường với giới gì?” và dùng thuần thục bọn chúng nhập bất kể trường hợp nào là. 

Học thêm thắt về những cơ hội diễn tả sự không dễ chịu, tức giận qua loa đoạn phim này nhé!

Để nối tiếp thăm dò hiểu về kể từ ghép giống như nhiều kỹ năng giờ Anh thú vị không giống, nhớ rằng ghé thăm hỏi Phòng luyện đua ảo FLYER nhằm ĐK nằm trong học tập, nằm trong thực hiện giới hạn max những đề đua được lực lượng FLYER biên soạn cùng phong cách thiết kế tế bào phỏng game sống động giúp đỡ bạn dễ dàng nắm bắt và dễ dàng lưu giữ bài học kinh nghiệm. Với FLYER, việc học tập giờ Anh ko khi nào là khó! 

Thạc sĩ dạy dỗ Mỹ – chị Hồng Đinh, phán xét về chống đua ảo FLYER

Ngoài rời khỏi, chúng ta cũng rất có thể nhập cuộc group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER nhằm update những kỹ năng và tư liệu giờ Anh tiên tiến nhất chúng ta nhé!

Xem thêm: 

Xem thêm: tình yêu quê hương đất nước là gì

 • “Depend” lên đường với giới kể từ gì? Depend On và Depend Upon không giống nhau như nào?
 • Decide lên đường với giới kể từ gì? 5 phút nắm rõ cách sử dụng, kèm cặp ví dụ & bài xích tập
 • “Absent” lên đường với giới kể từ gì? Tìm hiểu những cấu hình, kể từ đồng nghĩa tương quan với “absent”